Zijn vrouwen slechte onderhandelaars?


Er is nogal een debat gaande over hoe het komt dat vrouwen minder verdienen dan mannen. En een deel van de verklaring wordt gezocht in een verschil in onderhandelingskwaliteiten.

Daar vind ik wat van.

Nu wil ik mijn vingers niet branden aan uitspraken over hoe mannen verschillen van vrouwen. Om het punt te maken dat ik wil maken, ga ik de wereld – net zo zwart wit – indelen in twee andere groepen.

Groep 1: mensen die anderen belangrijker vinden dan zichzelf

Groep 2: mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen

Beide groepen verschillen van elkaar doordat ze een andere positie innemen op het continuüm tussen geven en nemen. En natuurlijk ligt in de ideale wereld de wijsheid in het midden. Waar je jezelf even belangrijk vindt als de ander.

Je denkt nu natuurlijk dat ik met groep 1 stiekem vrouwen bedoel en groep 2 mannen. Dat is niet zo. Ik beide groepen zitten mannen én vrouwen. Ik heb geen onderzoek gedaan naar de manvrouwverdeling in beide groepen. Maar een andere stellige uitspraak durf ik wel te doen, zelfs zonder enig onderzoek:

Groep 2 verdient meer dan groep 1. Simpelweg omdat het in hun aard zit om beter voor zichzelf te zorgen.

De conclusie dat mensen in groep 2 betere onderhandelaars zijn, is dan snel getrokken. Maar dan vergeten we waar onderhandelen ook alweer voor bedoeld is. Een onderhandelingsresultaat is meer dan een vergoeding voor te leveren diensten, het is de start van een samenwerkingsrelatie. Als je het onderste uit de kan aan jezelf toebedeelt, komt daar altijd gelazer van.

Een goede onderhandeling leidt tot een prijs die de best mogelijke start is van een gelijkwaardige en duurzame relatie. Zowel groep 1 als groep 2 hebben hier wat te winnen. Groep 2 moet meer naar de ander kijken, groep 1 meer naar zichzelf. De één is niet beter dan de ander, ze hebben ieder hun eigen uitdaging.

Laten we dus subiet stoppen met mensen uit groep 1 te vertellen dat ze net zulke gehaaide onderhandelaars moeten worden als groep 2.

Annemarie Mars, oktober 2021

“Mallard Ducks” by wwarby is licensed under CC BY 2.0

Abonneer je hier op mijn blog

Tien keer per jaar zoek ik naar antwoorden op een prangende vraag over verandering.

(En vanaf november 2018 zijn de blogs ook in het Engels te lezen)

Klik hier om te abonneren