Aanbod voor ondernemingsraden

Als lid van de medezeggenschap ben je dagelijks met je mede MZ-leden, je achterban en je bestuurder in gesprek over verandering. Het is je rol om te adviseren en je instemming te verlenen of te onthouden over veranderingen die van strategische betekenis zijn voor de organisatie en die gevolgen hebben voor medewerkers. Hoe beter je veranderingen op hun wenselijkheid, legitimiteit en hun slagingskans kunt beoordelen, hoe beter je als OR je rol als strategisch gesprekspartner kunt invullen. En hoe beter je elkaars verandertaal verstaat, hoe sneller je als OR je positie kunt bepalen.

Het reguliere instrumentarium van de OR is vooral toegesneden op de traditionele lineaire manier van veranderen: een rechte weg van A naar B met duidelijk gescheiden fasen elk op weg naar een besluitvormingsmoment waar op ge(re)ageerd kan worden. Maar veranderingen in organisaties verlopen steeds minder via dat lineaire pad. Ze hebben steeds vaker een organisch karakter, waarin de verandering al werkende weg vorm krijgt en de dialoog erover op verschillende formele en informele wijzen gevoerd wordt. Dat doet de vraag opkomen hoe de medezeggenschap ook in een dergelijke verandercontext zijn rol kan innemen en maximale waarde kan toevoegen.

Daarom hebben Bart Scholten van Pitin en Annemarie Mars van For a change hun expertise over veranderen en ondernemingsraden samengesmeed tot een aansprekend aanbod voor medezeggenschappers. Het bestaat uit een leergang, een tweedaagse training, inspiratie- en schijnwerpersessies.

De Leergang ‘Veranderkunde voor medezeggenschappers’

De leergang is al twee keer met succes georganiseerd in de gemeente Rotterdam en de derde editie is in voorbereiding. In company organiseren we leergang voor maximaal twaalf deelnemers met als doelen:

  • Het eigen maken van een verandertaal die de kans op ruis in het gesprek over de verandering tot een minimum beperkt.
  • Het kunnen beoordelen van een veranderinitiatief op haar slagingskans en om dit te vertalen naar een gefundeerd advies aan de bestuurder dat over te dragen is met behoud of versterking van de relatie.

De leergang bestaat uit een intakegesprek, vier opleidingsdagen, tussentijdse opdrachten, een coachgesprek en een (gesprek over ieders) persoonlijk veranderprofiel. Voor uitgebreide informatie klik hier.

Tweedaagse training

We bieden de leergang ook in-company aan in een verkorte vorm, als tweedaagse training.

Inspiratiesessies

Om een voltallige OR kennis te laten maken met de zes schijnwerpers, wellicht als opstap om de leergang te gaan volgen, is een inspiratiesessie een krachtige interventie. In een dagdeel laten we de zes schijnwerpers in vogelvlucht zien en passen er twee toe op de veranderingen die op dat moment binnen de OR spelen.

Een inspiratiesessie kan ook worden georganiseerd voor de OR samen met de bestuurder. De gemeenschappelijke taal kan dit direct in de samenwerking worden verzilverd.

Schijnwerpersessies

Bij een (C)OR of commissie waarin het merendeel van de deelnemers bekend is met de schijnwerpers en waar in een lastig dossier de strategie bepaald moet worden, kan een schijnwerpersessie helpen. Tijdens de schijnwerpers ontrafelen we het dossier met de schijnwerpers om conclusies te trekken wat voor de OR de volgende stappen zijn. Als voorbereiding bestuderen we documenten en voeren we een uitgebreid intakegesprek. Aan de hand daarvan kiezen we de schijnwerpers die het beste in staat zijn nieuwe inzichten te brengen.

Het boek

Bart en Annemarie hebben hun gedachtegoed opgetekend in het boek ‘houvast voor de medezeggenschap in organische verandering’. De deelnemers aan de leergang, de tweedaagse, de inspiratiesessies en de schijnwerpersessies krijgen het boek uitgereikt als naslagwerk (tot en met 20 deelnemers in de prijs inbegrepen).

Vragen of interesse?

Heb je vragen of wil je een leergang, tweedaagse of sessie boeken? Stuur ons een mailtje en we nemen zo snel mogelijk contact op!