Advies

Mijn werk als adviseur is altijd maatwerk. In mijn opdrachten zijn de volgende vier categorieën herkenbaar:

  • advisering in conflictsituaties en impasses
  • sparren – executive coaching
  • procesbegeleiding
  • evaluatie van complexe veranderopgaven

Tot mijn opdrachtgevers behoren Avans Hogeschool, Blokker Holding, Driestar College, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, IBM, Gemeente Amstelveen-Aalsmeer, GGD Zeeland, GGZ Drenthe, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Infopact, Rolfgroep, LUMC, Ministerie van Economische Zaken, Nieuwe Amsterdamse Opleidingsschool, Participe, Politie, Prodas, Provincie Limburg, Regiocollege, RoyalHaskoning DHV, Sciensano, Stichting Het Zeeuwse Landschap, SURF, Universiteit van Amsterdam, Vilans, VISTA-college, Zuyd Hogeschool.

Advisering in conflictsituaties en impasses
Ontrafelen en ombuigen van disfunctionele patronen
In situaties waar relaties zijn gepolariseerd of beweging is gestagneerd, onderzoek ik welke belemmerende patronen aan het werk zijn en adviseer ik welke stappen nodig zijn om relaties te herstellen en progressie terug te brengen.

“Annemarie weet als geen ander een proces- en expertrol te combineren. Voor succesvolle verandering is beide nodig. Door die combinatie weet zij doelen te bereiken die bijdragen aan de bottom line”
Sietze Dijkstra, (vml) global leader PricewaterhouseCoopers en IBM

Sparren – executive coaching
Samen zoeken naar antwoorden op complexe verandervraagstukken
Ook als je een ervaren veranderaar bent, kun je tegen situaties aanlopen die je op de proef stellen. Bijvoorbeeld als er hardnekkige weerstand optreedt, mensen terugvallen in oude patronen of als steeds dezelfde discussies terugkomen. Een ontrafelgesprek met mij als ervaringsdeskundige buitenstaander is een krachtige manier om snel hernieuwde progressie te maken. In een gesprek op het scherpst van de snede ontrafelen we de situatie totdat we beide voelen dat we op de kern van het vraagstuk zijn aangekomen. Dat kan een dilemma zijn, een paradox, een patroon, een onderliggende emotie of een belemmerende overtuiging. Of een combinatie. Zodat duidelijk wordt wat je te doen staat. En wat het je leert over je leiderschap.

Vaak is één gesprek genoeg om verder te kunnen. Je kunt ook kiezen voor een serie gesprekken waarin we elke keer een nieuwe complexe situatie doorgronden. Dan maak je er een individueel leertraject van. Uiteraard kijken we dan ook naar de terugkerende thema’s in de situaties die je aandraagt. Je bepaalt zelf het aantal gesprekken, de frequentie en de situaties die we bespreken.

Deze dienst is geen ‘standaard’ coaching. Ik stel niet alleen maar vragen maar duik ook zelf mee de inhoud in en deel mijn eigen ervaringen in soortgelijke situaties. Ik ben terughoudend met het geven van advies maar het is geen verboden terrein. Ik zal het je teruggeven als je tijdens het gesprek gedrag laat zien dat ook in je vraagstuk een kracht of een valkuil is. Ik lees me ook vooraf zoveel mogelijk in op je situatie zodat we alle tijd kunnen besteden aan samen zoeken.

No nonsense pragmatisme
“Annemarie Mars combineert een razendsnelle, scherpe analytische geest aan een groot vermogen om hoofd en bijzaken te onderscheiden. Haar combinatie van glashelder conceptueel denken met no-nonsense pragmatisme en eerlijkheid is een verademing. De combinatie van dat alles, in een prettig mens met een groot gevoel voor humor, maakt het een genoegen met haar te sparren”.
Prof. dr. Job Kievit, professor of Quality in Healthcare/Clinical Decision Analysis, LUMC

Bewust inzetten van strategieën
“In meerdere persoonlijke sessies maakte ik Annemarie deelgenoot van diversie praktijksituaties waar ik in het verandertraject van mijn cluster tegen aan liep. Door het meer bewust inzetten van verschillende strategieën ben ik in staat geweest om weer stappen vooruit te zetten.”
Cecile Salomons, Clustermanager Provincie Limburg

Procesbegeleiding 
Versterken van leiderschap on the job
Als begeleider stap ik aan boord van complexe veranderingen om ze op gang te brengen en te versnellen. Ik ondersteun de bestaande leiders. Ik neem hun rol niet over. Alles wat ik doe is erop gericht om hun leiderschap te versterken.

Voortdurend tot het uiterste
“Ruim 1,5 jaar heb ik met Annemarie, in haar rol als begeleider on the job, mogen samenwerken en leren van haar expertise. Samen hebben we met belanghebbenden een organisatiebreed programma gerealiseerd dat breed gedragen wordt binnen de organisatie. Haar krachtige persoonlijkheid en kritische maar oprechte blik maakt dat je nooit met een zes genoegen neemt maar voortdurend tot het uiterste gaat. Het is mooi om te zien hoe ze binnen dit proces de ander én de organisatie kan laten stralen. Het is een feest om met Annemarie te kunnen werken.”
Nicole Theunissen, Programmamanager Programma Succesvol Studeren, Zuyd Hogeschool

Oog voor het hele krachtenveld
“Ik heb Annemarie leren kennen als procesbegeleider in een groot en moeilijk traject binnen de hogeschool. Onze projectgroep had in het voortraject te maken met weerstand, wantrouwen en weinig draagvlak. Ik durf te beweren dat het welslagen van het project voor een groot deel toe te schrijven is aan Annemarie. Ze is niet alleen een hartelijke vrouw, ze heeft ook oog en oor voor de interpersoonlijke relaties, de verschillende belangen in en buiten de projectgroep, ze luistert, stelt kritische vragen en doet constructieve suggesties. Echter, wat ik het meest aan haar bewonder is haar vermogen tot motiveren, ook als het echt lastig wordt; door de handdoek uit de ring te vissen en weer om de schouders van de projectleden te hangen. Daarnaast laat ze zich niet verleiden een kant te kiezen; ze heeft oog voor het gehele krachtenveld en denkt vanuit verschillende perspectieven. Bovenal, ze geeft geen oplossingen, maar brengt juist het projectteam tot het komen tot een oplossing.”
Bas van Eerd, projectteamlid Hogeschool van Amsterdam

Evaluatie van complexe veranderopgaven
Op de goede weg en goed op weg?
Ik evalueer complexe veranderprocessen, tussentijds of achteraf, om te bepalen of de verandering zijn belofte aan het waarmaken is, en wat er nodig is om hem te versterken. Uiteraard kan ik die rol alleen vervullen voor processen waar ik zelf als begeleider of adviseur geen rol heb gespeeld.