De veranderorganisatie

Wat is een veranderorganisatie?

De veranderorganisatie is de rolverdeling tussen veranderaars. De keuze voor de rolverdeling is een belangrijke succesfactor die een verandering kan maken of breken. Of het nu een geplande of een organische verandering is, een grote of een kleine, een langdurige of korte.

Welke rollen zijn er in de veranderorganisatie?

Ondanks de enorme variatie aan namen die we aan veranderaars geven, zijn al die rollen terug te brengen tot vier basisrollen. Ze zijn in elke verandering nodig om van A naar B te kunnen komen: de sturende rol, de coördinerende rol, de uitvoerende rol en de ondersteunende rol.

Annemarie Mars Rollen van veranderaars Rolverdeling veranderaarsDe sturende rol draagt de eindverantwoordelijkheid en neemt de besluiten over de verandering. Afwezigheid van die rol leidt tot een gebrek aan richting en legitimatie.

De coördinerende rol ontrafelt het verandertraject op zowel inhoud als proces, en plant en bewaakt de voortgang. Afwezigheid van die rol leidt ertoe dat veranderaars verzanden in de complexiteit van de verandering en dat korte termijn aandachtspunten de agenda overheersen.

De uitvoerende rol geeft invulling aan de ontwikkeling van, en de interactie over de verandering, zoals het uitwerken en testen van tussenresultaten, het geven van trainingen, het doen van onderzoek, het begeleiden van bijeenkomsten et cetera. Zonder mensen in de uitvoerende rol komt een verandering niet verder dan een voornemen en een plan.

Een vierde basisrol die niet per definitie nodig, maar vanuit oogpunt van leiderschapsontwikkeling vaak wenselijk is, is de ondersteunende rol. Zijn bijdrage is om veranderaars in hun sturende, coördinerende of uitvoerende rol te helpen om hun rol te vervullen. De ondersteunende rol is dus veranderaar van de veranderaars. Het is de adviseur van de stuurgroep, de sparringpartner van de programmamanager of de expert die invliegt in de werkgroep om zijn kennis in te brengen.

Deze rollen kunnen een plek krijgen in een tijdelijke hulpstructuur, die we vaak project- of programmaorganisatie noemen. Maar je kunt ze ook ‘gewoon’ in de lijnorganisatie beleggen. In het tweede blog hieronder kun je lezen wanneer je kiest voor het één of het ander.

Workshops en opleidingen

De veranderorganisatie is een belangrijk onderdeel van mijn opleidingen Samenwerken aan complexe opgaven en Hoe krijg je ze mee?.

Meer lezen?

In Hoe krijg je ze mee? is de veranderorganisatie onderwerp van hoofdstuk 6, paragraaf 6.3. (sturende rol) en 6.5. (coördinerende rol).

Of je kunt de blogs lezen die ik over de veranderorganisatie schreef:

Terug naar de verandermanagement-startpagina.

Boeken bestellen

De functie van frictie
Vat op verandering
Jongleren met loyaliteiten
Hoe krijg je ze mee?

Ga naar managementboek.nl

Abonneer je hier op mijn blog

Tien keer per jaar zoek ik naar antwoorden op een prangende vraag over verandering.

(En vanaf november 2018 zijn de blogs ook in het Engels te lezen)

Klik hier om te abonneren