Advies en begeleiding

Als adviseur en begeleider stap ik aan boord van complexe veranderingen om ze op gang te brengen, los te trekken en te versnellen.

Ik ondersteun de bestaande leiders. Ik neem hun rol niet over. Alles wat ik doe is erop gericht om hun leiderschap on the job te versterken.

Wat opdrachtgevers zeggen

“Ruim 1,5 jaar heb ik met Annemarie, in haar rol als begeleider on the job, mogen samenwerken en leren van haar expertise. Samen hebben we met belanghebbenden een organisatiebreed programma gerealiseerd dat breed gedragen wordt binnen de organisatie. Haar gedachtegoed staat als een huis en ze is als geen ander in staat dit over te dragen en op een levendige wijze te vertalen naar de context van de ander. Haar krachtige persoonlijkheid en kritische maar oprechte blik maakt dat je nooit met een zes genoegen neemt maar voortdurend tot het uiterste gaat. Het is mooi om te zien hoe ze binnen dit proces de ander én de organisatie kan laten stralen. Het is een feest om met Annemarie te kunnen werken.”
Nicole Theunissen, Programmamanager Programma Succesvol Studeren, Zuyd Hogeschool

“Annemarie Mars combineert een razendsnelle, scherpe analytische geest aan een groot vermogen om hoofd en bijzaken te onderscheiden. Haar combinatie van glashelder conceptueel denken met no-nonsense pragmatisme en eerlijkheid is een verademing. De combinatie van dat alles, in een prettig mens met een groot gevoel voor humor, maakt het een genoegen met haar samen te werken. Ik kan haar van harte aanbevelen”.
Prof. dr. Job Kievit, professor of Quality in Healthcare/Clinical Decision Analysis, LUMC

“Ik heb Annemarie leren kennen als procesbegeleider in een groot en moeilijk traject binnen de hogeschool. Onze projectgroep had in het voortraject te maken met weerstand, wantrouwen en weinig draagvlak, maar een duidelijke taak en een duidelijke deadline. Ik durf te beweren dat het welslagen van het project voor een groot deel toe te schrijven is aan Annemarie. Ze is niet alleen een hartelijke vrouw, ze heeft ook oog en oor voor de interpersoonlijke relaties, de verschillende belangen in en buiten de projectgroep, ze luistert, stelt kritische vragen en doet constructieve suggesties. Echter, wat ik het meest aan haar bewonder is haar vermogen tot motiveren, ook als het echt lastig wordt; door de handdoek uit de ring te vissen en weer om de schouders van de projectleden te hangen. Daarnaast laat ze zich niet verleiden een kant te kiezen; ze heeft oog voor het gehele krachtenveld en denkt vanuit verschillende perspectieven. Bovenal, ze geeft geen oplossingen, maar brengt juist het projectteam tot het komen tot een oplossing. Dat is een gave”.
Bas van Eerd, projectteamlid Hogeschool van Amsterdam

“Annemarie heeft ons geholpen bij het in gang zetten van een grote verandering. Ze heeft dat professioneel en tot grote tevredenheid gedaan. Ze weet mensen mee te krijgen en blijft tegelijk vasthouden aan de doelstelling. Aanbevolen!”
Wim de Kloe, Director of Education at Driestar College

“Annemarie weet als geen ander een proces- en expertrol te combineren. Voor succesvolle verandering is beide nodig. Door die combinatie weet zij doelen te bereiken die bijdragen aan de bottom line”
Sietze Dijkstra, (vml) global leader PricewaterhouseCoopers en IBM

“Annemarie was adviseur/begeleider van onze stuurgroep bij een groot en complex verandertraject. Haar kracht en toegevoegde waarde was dat zij voortdurend het perspectief van alle spelers in het traject op tafel legde. Daarmee was de stuurgroep in staat te anticiperen of om te gaan met weerstand van medewerkers, het loyaliteitsconflict van leidinggevenden en reikte zij de stuurgroep praktische handvatten aan om onze eigen worsteling te vereenvoudigen. Door de inbreng van Annemarie voelde ik me ondersteund en konden wij als stuurgroep resultaten boeken.”
Sander Maas, Interim Directeur Bedrijfsvoering