Leergang Veranderkunde voor Medezeggenschap – i.s.m. Pitin-

Deelnemers waardeerden deze leergang met een 9,0 (toepasbaarheid) en 9,2 (de begeleiding)!

“Theorie en praktijk goed in evenwicht!”

“Bart en Annemarie een goed duo”

“Zeer nuttig!”

Als lid van de medezeggenschap ben je dagelijks met je mede MZ-leden, je achterban en je bestuurder in gesprek over verandering. Het is je rol om te adviseren en je instemming te verlenen of te onthouden over veranderingen die van strategische betekenis zijn voor de organisatie en die gevolgen hebben voor medewerkers. Hoe beter je veranderingen op hun wenselijkheid, legitimiteit en hun slagingskans kunt beoordelen, hoe beter je als OR je rol als strategisch gesprekspartner kunt invullen. En hoe beter je elkaars verandertaal verstaat, hoe sneller je als OR je positie kunt bepalen.

Het reguliere instrumentarium van de OR is vooral toegesneden op de traditionele lineaire manier van veranderen: een rechte weg van A naar B met duidelijk gescheiden fasen elk op weg naar een besluitvormingsmoment waar op ge(re)ageerd kan worden. Maar veranderingen in organisaties verlopen steeds minder via dat lineaire pad. Ze hebben steeds vaker een organisch karakter, waarin de verandering al werkende weg vorm krijgt en de dialoog erover op verschillende formele en informele wijzen gevoerd wordt. Dat doet de vraag opkomen hoe de medezeggenschap ook in een dergelijke verandercontext zijn rol kan innemen en maximale waarde kan toevoegen.

Daarom zijn Bart Scholten van Pitin en Annemarie Mars van For a change hun expertise over veranderen en ondernemingsraden samengesmeed tot de leergang veranderkunde voor medezeggenschappers.

Doel van de leergang

De leergang heeft als eerste doel om je een verandertaal eigen te maken die de kans op ruis in het gesprek over verandering tot een minimum beperkt.

Het tweede doel is om snel een veranderinitiatief te kunnen beoordelen op haar slagingskans en om dit te vertalen naar een gefundeerd advies aan de bestuurder dat je kunt overdragen met behoud of versterking van de relatie.

Doelgroep

De leergang is exclusief bedoeld voor leden van medezeggenschapsorganen, zoals (centrale) ondernemingsraden, onderdeelscommissies en medezeggenschapsraden. De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

Gedachtegoed

Als leidraad van de leergang gebruiken we het boek ‘Vat op verandering’ van Annemarie Mars. Daarin staan zes schijnwerpers centraal: Richting, Ruimte, Reacties, Relatie, Regie, Reflectie.

Bart en Annemarie hebben de zes schijnwerpers specifiek toegesneden op de rol van de medezeggenschap. Ze hebben dat opgetekend in hun E-book ‘Houvast voor de medezeggenschap in vloeibare tijden’.

Opzet

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Tijdens een persoonlijk intakegesprek maken we kennis om zicht te krijgen op je situatie, je leervragen en de veranderingen die in je organisatie spelen.
In vier interactieve groepsbijeenkomsten van 9.00 tot 16.30 uur staat telkens één of twee van de schijnwerpers centraal. Die zetten we op de veranderingen uit ieders veranderpraktijk. We doorgronden de verandering en bepalen welke strategie het beste past om jouw advies voor het voetlicht te brengen.
Tussen de bijeenkomsten doorvragen we je je alvast te verdiepen in de materie door het lezen van korte artikelen of het bekijken van de videoreeks ‘Leiderschap in vloeibare tijden’ die behoort bij het boek ‘Vat op verandering’.
Ook vragen we je tussentijds om de handvatten uit de bijeenkomsten in je eigen praktijk toe te passen en in een logboekje te noteren welke inzichten het je heeft opgeleverd.
Na de tweede module voer je individueel coachgesprek met één van de trainers. Dat biedt de mogelijkheid om te reflecteren op jouw rol in de veranderingen die spelen
Na de derde module voer je een individueel PPA gesprek op basis van een DISC-assessment dat je online hebt ingevuld. Voor jouw veranderprofiel gebruiken we een DISC-assessment.

Edities en data 

We organiseren deze leergang op aanvraag in-company en in open inschrijving. De eerstkomende editie met open inschrijving loopt van juni tot en met november 2019. De data van de gesprekken en bijeenkomsten zijn:

 • Intakegesprek (1 uur): 26 juni 2019, tijdstip te plannen bij aanmelding
 • Module 1: woensdag 11 september 2019 van 9.00 tot 16.30 uur
 • Module 2: woensdag 2 oktober 2019 van 9.00 tot 16.30 uur
 • Coachgesprek (1 uur): op 8, 9 of 10 oktober 2019, tijdstip te plannen tijdens module 1
 • Module 3: Woensdag 30 oktober 2019
 • PPA-gesprek (1 uur): 5, 6 of 7 november 2019, tijdstip te plannen tijdens module 1
 • Module 4: 20 november 2019
Ik wil me graag aanmelden voor de Leergang editie 2019

De Trainers

Bart Scholten heeft facility management, en bestuurs-en organisatie-wetenschappen gestudeerd. Hij heeft langdurig gewerkt als adviseur, trainer, manager, en coach voor allerlei organisaties. Hij adviseert en traint ondernemingsraden over uiteenlopende onderwerpen, van begeleiden bij fusies, sociaal plan opstellen tot nieuwe medezeggenschapsstructuur. Dit doet hij met aanstekelijk enthousiasme, gedrevenheid en diepgang. De rode draad in zijn werkervaring is ontwikkeling van mensen, teams en organisaties.
Annemarie Mars werkt sinds 2000 onder de naam For a change als zelfstandig veranderkundige. Als adviseur, procesbegeleider, spreker, coach en trainer  ondersteunt ze organisaties in onder andere de overheid, het onderwijs, de zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Annemarie is auteur van ‘Hoe krijg je ze mee?’ (2006, GIDS-prijs), ‘Jongleren met loyaliteiten’ (2010, nominatie OOa boek van het jaar) en ‘Vat op verandering’ (2015). Sinds 2011 schrijft ze een veelgelezen blog over leiderschap aan verandering.

Locatie

De opleidingsdagen worden gehouden op een nader bekend te maken mooie, rustige en goed bereikbare locatie.

Kosten

De Leergang Veranderkunde voor Medezeggenschappers, editie 2019 (open inschrijving) kost € 2450,- inclusief BTW. Bij de prijs is inbegrepen, naast de al genoemde bijeenkomsten en gesprekken:

 • DISC–assessment en -rapportage
 • E-book ‘Houvast voor de Medezeggenschap in vloeibare tijden’
 • Cursusmap met deelnemerslijst, programma, sheets en opdrachten
 • Vier handzame A5 Kaarten met de belangrijkste afbeeldingen
 • De videoreeks ‘Leiderschap in vloeibare tijden’
 • Locatie, faciliteiten en catering
 • Certificaat

Voor een Leergang in-company brengen we op maat offerte uit. Mail ons en we nemen contact op!

Vragen?

Voor nadere informatie:
• Bart Scholten: bartscholten@pitin.nl
• Annemarie Mars: info@forachange.nl

Ik wil me graag aanmelden voor de Leergang editie 2019