Door wrijving meer glans

We bevinden ons in grote veranderopgaven. In onze samenleving en in de organisaties waarin we werken.

Die veranderingen kunnen alleen slagen als we er het goede gesprek over aangaan. Dat gesprek zal ook schuren. Sterker nog: het moet schuren als we de bestaande realiteit willen doorbreken om ruimte te maken voor nieuwe waarden.

Zonder frictie geen verandering.

Maar het wel zaak dat we de wrijving opzoeken die glans geeft, zonder dat we krassen maken. Alleen dan kunnen we veranderen zonder te polariseren; en kunnen we de verbinding met elkaar zoeken zonder warme deken.

Functionele frictie

Wij geloven in een wereld waarin functionele frictie de weg is naar wezenlijke verandering én werkelijke verbinding.

Het opzoeken van die frictie is niet iets wat de meesten van ons van nature doen. We worden gedreven door de behoefte waarde toe te voegen en er samen uit te komen. Dan is het spannend om pijn, ongemak of weerstand op tafel te leggen en om tegenspraak te geven. Maar als we het echte gesprek om die reden uit de weg gaan, verandert er niets. Wat we krijgen is schijnverbinding en stilstaand water.

Juist voor de vele mensen die neigen naar conflictvermijding is het essentieel dat ze weten wanneer het nodig is hun buikpijn te overwinnen. Het goede nieuws is: dat is een vaardigheid die je kunt leren.

‘Door wrijving meer glans’

De functie van frictieDaarom hebben we een WorkEvent van een dag ontwikkeld waarin we je houvast aanreiken om die functionele frictie op te zoeken, en weg te blijven bij disfunctionele frictie.

Tijdens deze dag doorlopen we de methodiek uit het boek De functie van frictie. In een praktisch, afwisselend en interactief programma dompelen we je onder in een aantal spanningsvelden die inherent zijn aan complexe veranderopgaven. En we laten je zien hoe je daar de wrijving opzoekt die glans geeft, zonder dat je krassen maakt.

We hopen je te zien op [DATUM]!

Annemarie Mars, Elma Niessen en Biene van Kooten


WorkEvent Door wrijving meer glans

Voor wie is het bedoeld?

Voor alle veranderaars (zoals leidinggevenden, in- en externe adviseurs, project- en programmamanagers, verander- en interimmanagers, staf- en beleidsmedewerkers, trainers en procesbegeleiders) die werken in complexe veranderopgaven en willen leren de functionele frictie op te zoeken.

Wat levert het je op?

Tijdens dit dagprogramma leer je:

  • Wat het verschil is tussen functionele en disfunctionele frictie
  • Hoe je met pijn en verlangen het gevoel van de ander kunt raken en je veranderdoel zo formuleert dat het werkelijk richting heeft
  • Hoe je de verdeling van zeggenschap kiest die past bij de situatie, zodat de ruimte waarin je samen beweegt helder is
  • Wat het verschil is tussen weerstand en ontkenning, en hoe je beiden kunt opvangen zonder erover te oordelen
  • Wat de waarde én de prijs is van je eigen boosheid

Datum: [DATUM]

Waar is het? [LOCATIE]

Wat zijn de tijden?

  • 9.30 uur: ontvangst
  • 10.00 uur: start
  • 12.30 uur: lunch
  • 16.00 uur: einde

Wat kost het?

De kosten van deze dag bedragen [BEDRAG],

Bij de kosten inbegrepen zijn het boek ‘De functie van frictie’, het bijbehorende werkboek en een A5 handout.

Wie zijn wij?

Wij zijn drie bevlogen veranderaars die elkaar gevonden hebben in onze overtuiging dat functionele frictie de weg is naar wezenlijke verandering en werkelijke verbinding. We hebben onze krachten op het gebied van veranderkunde, leiderschapsontwikkeling en procesbegeleiding gebundeld om op dit wervelende WorkEvent samen met collega-veranderaars het gesprek op te zoeken over ons mooie werk.

Klik hier om je in te schrijven