Houvast voor de medezeggenschap in organische verandering

Als lid van de medezeggenschap ben je dagelijks met je mede MZ-leden, je achterban en je bestuurder in gesprek over verandering. Het is je rol om je adviesrecht te verlenen of te onthouden over veranderingen die van strategische betekenis zijn voor de organisatie en die gevolgen hebben voor medewerkers. Hoe beter je veranderingen op hun legitimiteit en hun slagingskans kunt beoordelen, hoe beter je als OR je rol als strategisch gesprekspartner kunt invullen.

Het reguliere instrumentarium van de OR is vooral toegesneden op de klassieke lineaire manier van veranderen: een rechte weg van A naar B met duidelijk gescheiden fasen elk op weg naar een besluitvormingsmoment waarop gereageerd kan worden. Maar veranderingen in organisaties verlopen steeds minder via dat lineaire pad. Ze hebben steeds vaker een organisch karakter, waarin de verandering al werkende weg vorm krijgt en de dialoog erover op verschillende formele en informele wijzen gevoerd wordt. Dat doet de vraag opkomen hoe de medezeggenschap ook in een dergelijke verandercontext zijn rol kan innemen en maximale waarde kan toevoegen.

Dit boek hebben we speciaal geschreven voor medezeggenschappers die in zo’n context hun leiderschap willen versterken. We willen er ten eerste een verandertaal mee introduceren die de kans op ruis in het gesprek over verandering –met je bestuurder, met je mede-OR leden- tot een minimum beperkt.

Ten tweede willen we je met dit boekje in staat stellen om snel een veranderinitiatief te kunnen beoordelen op haar slagingskans en om dit te vertalen naar een gefundeerd advies aan de bestuurder dat je kunt overdragen met behoud of versterking van de relatie.

Annemarie Mars en Bart Scholten

Leergang en inspiratiesessie

Dit boek gebruiken we in een leergang Veranderkunde voor medezeggenschappers die we zowel in company als met open inschrijving organiseren. Klik hier voor meer informatie!

Interesse in de inspiratiesessie met je eigen ondernemersraad voor een eerste kennismaking met de zes schijnwerpers? Stuur ons een mailtje en we nemen direct contact met je op.