Opgavegericht werken

Wat is een opgave?

In de van Dale staat bij het woord ‘opgave’: zware taak. Het zijn taaie klussen, lastige dossiers en ingewikkelde transitieprocessen, die hun complexiteit danken aan een combinatie van kenmerken:

  • meervoudige problematiek, waarvan de oorzaken deels buiten je invloedsfeer liggen
  • ambigue en lastig meetbare doelstellingen
  • opspelende emoties, gevoeligheden en conflicten
  • turbulentie en snel schuivende panelen
  • een veelzijdig en gelaagd krachtenveld met uiteenlopende belangen
  • aanwezigheid van publieke en private partijen en politieke bemoeienis
  • een rijke voorgeschiedenis

Wat is opgavegericht werken?

Opgavegericht werken is een werkwijze waarin je voortdurend de situatie diagnosticeert om je te bezinnen wat je te doen staat. Door op verschillende manieren naar dezelfde complexe situatie te kijken kun je de interventies kiezen die het beste geschikt zijn om progressie te maken.

In opgavegericht werken bestaan geen vaste recepten, want elke situatie is anders. Het is altijd zoeken naar wat wijsheid is. In dat zoekproces heb je houvast nodig dat recht doet aan de complexiteit, maar dat de situatie niet nog complexer maakt dan hij uit zichzelf al is.

In mijn boek ‘Vat op verandering’ heb ik die taal en houvast gevonden in zes schijnwerpers waarmee je elke situatie belicht: Richting, Reacties, Ruimte, Relatie, Regie en Reflectie.Opgavegericht werken - Annemarie Mars

Meer lezen over opgavegericht werken?

De schijnwerpers zijn het onderwerp van mijn boek ‘Vat op verandering. In mijn Podcast ‘de kunst van het vinden komen alle schijnwerpers aan bod, elk in een audiobestand van enkele minuten.

Je kunt op deze website over elke schijnwerper veel informatie vinden in de vorm van toegankelijke modellen en blogs. Klik hieronder op de onderstreepte woorden om naar de betreffende informatiepagina te gaan.

Aan de slag met opgavegericht werken met de zes schijnwerpers?

In mijn interactieve workshopserie ‘Samenwerken aan complexe opgaven’ doorlopen we de schijnwerpers en passen we ze toe op jouw opgave.

Meer lezen?

Je kunt hieronder rondstruinen door de blogs die ik over de complexiteit van verandering schreef.

Boeken bestellen

Hoe krijg je ze mee?
Jongleren met loyaliteiten
Vat op verandering
De functie van frictie

Ga naar managementboek.nl

Abonneer je hier op mijn blog

Tien keer per jaar zoek ik naar antwoorden op een prangende vraag over verandering.

(En vanaf november 2018 zijn de blogs ook in het Engels te lezen)

Klik hier om te abonneren