Over Annemarie

Ik ben Annemarie Mars. Als adviseur en begeleider help ik bestuurders, directeuren en managers met het richting, sturing en ruimte geven aan verandering, zodat mensen zich eraan verbinden en de prestaties van de organisatie duurzaam verbeteren.

Schrijven helpt me al 25 jaar bij het diepgaand reflecteren over mijn eigen veranderpraktijk. Zo is gaandeweg een toegankelijk gedachtegoed ontstaan over leiderschap bij verandering, opgetekend in meerdere (bekroonde) boeken, talloze @rtikelen en een videoreeks. Ik geef er graag lezingen en Marsterclasses over.

Ik geloof niet in vaste recepten die altijd succes beloven. Wat in de ene situatie werkt, kan in de andere schade toebrengen. Het is mijn vak om -in gesprek met veranderaars- patronen op het spoor te komen die verandering belemmeren en om de best passende antwoorden te vinden om verandering te laten slagen.

Het beste kom ik tot mijn recht in organisaties waar getwijfeld én gelachen mag worden.

Mijn opdrachtgevers zijn organisaties in onder meer de overheid, de zakelijke en financiële dienstverlening, het onderwijs, en zorg en welzijn. Hieronder zie je een selectie.