Planmatig veranderen

Samenwerken aan een complexe veranderopgave is het mooiste én het lastigste wat er is.

Het is zo mooi omdat je in een complexe opgave als ‘veranderaar’ echt verschil kunt maken. Je kunt je stempel drukken op de organisatie, je klanten en de wereld. Niets geeft zo’n boost aan de relatie als het terugkijken op een geslaagde verandering die je samen voor elkaar hebt gekregen.

Maar samenwerken aan een complexe opgave is ook altijd lastig. Omdat elke opgave anders is, en elke opgave is morgen weer anders dan vandaag. Er spelen belangen en taaie vraagstukken. Panelen schuiven voortdurend. In een urgent vraagstuk is de druk om meters te maken groot en onder druk laten mensen zichzelf niet altijd van hun beste kant zien.

Het is een illusie dat je zo’n complexe klus ‘gewoon’ op de automatische piloot of al improviserend kunt klaren. Dat is een zeker recept op mislukken. De complexiteit zal je overweldigen met als gevolg dat de relatie zal polariseren. Je hebt een heldere taal en een toegankelijk houvast nodig om elke dag weer de stappen uit te zetten waarmee je meters kunt maken.

In de training Planmatig veranderen maak je je die taal en dat houvast eigen, zodat je in jouw opgave progressie kunt maken naar een geslaagde verandering.

Een interactieve training in vier onderdelen

De training, die als een eendaagse, tweedaagse en workshopserie te organiseren is, behandelen we vier onderdelen:

  • Basisbegrippen: drie parallelle gesprekken tussen vier soorten veranderaars over zeven topische vragen
  • Gesprek 1: legitimeren (de opdracht)
  • Gesprek 2: plannen (het plan)
  • Gesprek 3: uitvoeren

Het gedachtegoed

De inhoud van de training staat beschreven in het boekje ‘Planmatig veranderen’ dat de deelnemers voorafgaande aan de training ontvangen om -in delen- vooraf te lezen. Zo kunnen we de tijd van de training maximaal gebruiken om de theorie toe te passen op de veranderpraktijk van de deelnemers.

Interesse?

Vul de gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op! Bellen mag natuurlijk ook: 06 22 453 493.