Presentatie
Het goede gesprek over gedrag

Balanceren op de schaal van heftigheid bij het stimuleren van cultuurverandering

Organisaties komen tot leven door de manier waarop mensen met elkaar (samen)werken. Het is belangrijk om met elkaar over dat gedrag in gesprek te zijn. Zodat je de vinger aan de pols houdt of jullie (nog steeds) de juiste dingen doen en de samenwerking voldoende opzoeken.

Dat gesprek over gedrag is niet in elke organisatie vanzelfsprekend. In de hectiek van alledag komt het er vaak niet van of ga je het uit de weg omdat je aanvoelt dat het wel eens tot gedoe zou kunnen leiden. Maar als jullie daardoor het gesprek te weinig voeren, houden jullie elkaar te weinig scherp en kunnen jullie je als organisatie niet genoeg ontwikkelen. En dat is wel nodig, gezien de grote opgaven waar organisaties voor staan.

Het is dus belangrijk dat je als leider stilstaat bij de vraag wat je kunt doen om dat goede gesprek over gedrag op gang te brengen en te houden, en om je bij elk gesprek te bezinnen welke plek je kiest op de schaal van heftigheid.

Opzet

Tijdens het programma doorlopen we drie interactieve stappen: we zetten je zintuigen aan het werk om gedrag zo scherp mogelijk waar te nemen, we zetten je verstand aan het werk om het gedrag in al zijn complexiteit te begrijpen en laten je gevoel spreken om het gedrag te beoordelen. In elke stap reik ik je een andere taal en houvast aan om je te bezinnen op wat je te doen staat, zodat je in het gesprek optimaal kunt balanceren op de schaal van heftigheid.

De spreker

Ik ben Annemarie Mars. Als veranderkundig adviseur en spreker help ik (informele) leiders met het opzoeken van het wezenlijke gesprek om samen te bewegen.

Schrijven is mijn leerschool. Door permanent te reflecteren over wat ik leiders – inclusief mijzelf – zie doen, is een praktisch, doorleefd en samenhangend gedachtegoed ontstaan over leiderschap aan (cultuur)verandering. De afgelopen twintig jaar heb ik zeven boeken en 86 blogs gepubliceerd. Van het boek ‘Hoe krijg je ze mee?’ zijn meer dan 20.000 exemplaren verkocht. Het wordt op veel HBO- en managementopleidingen gebruikt. Daarnaast heb ik een podcastserie ontwikkeld onder de naam ‘De kunst van het vinden’. In februari 2021 verscheen mijn nieuwste boek ‘De functie van frictie’.

Alvast warmdraaien?

Struin gerust alvast wat rond op mijn website. Je kunt bijvoorbeeld de Podcast luisteren, of mijn blogs lezen. Hier een selectie van blogs over het goede gesprek over gedrag:

Of lees hier meer over mijn visie op de aanpak van cultuurverandering.

Tot snel!