Samenwerken aan complexe opgaven

Als organisatie werk je steeds vaker samen in complexe opgaven. Je pakt maatschappelijke en organisatorische vraagstukken op in netwerken waarin medewerkers uit meerdere afdelingen en teams participeren, en waarin jullie samenwerken met ketenpartners en andere belanghebbenden. Door hun inhoudelijke complexiteit, het aantal ongelijksoortige spelers en de dynamiek van het werken in netwerken, zijn het vraagstukken waar niet makkelijk grip op te krijgen is.

Voor een deel zal die grip te vinden in de inhoud van het vraagstuk, en die is voor elke opgave anders. Voor een andere deel kan grip gevonden worden in de manier waarop je als veranderaar richting, sturing en leiding geven aan de beoogde (gedrags)verandering die de opgave met zich meebrengt. Dat is het ‘hoe’.

Om de slaagkans van de complexe opgaven zo groot mogelijk te maken, heb ik een modulaire training ontwikkeld waarin we rondom dat ‘hoe’ taal en houvast ontwikkelen: over de manier waarop je samen verandert.

Voor wie?

Veranderaars die een rol vervullen in een complexe veranderopgave: leidinggevenden, project- en programmamanagers, informele leiders en adviseurs.

Opzet

De workshopsreeks bestaat uit vijf onderdelen:

  • Regie – de rolverdeling en routekaart
  • Richting – de inhoud van de verandering
  • Reacties – werken aan gedragsverandering
  • Ruimte – schakelen tussen veranderstrategieën en zeggenschap
  • Relatie – werken aan de verstandhouding

Je kunt deze modules inbedden in een tweedaagse of in een online serie van vijf workhops van drie uur. Elke serie is maatwerk. Het aantal modules, de volgorde van de modules en de invulling van de modules kiezen we op basis van de veranderingen die spelen en de leervragen van de deelnemers.

Gedachtegoed

We behandelen een mix van drie van mijn boeken:

  • Hoe krijg je ze mee?
  • De functie van frictie
  • Planmatig veranderen

Interesse?

Vul de gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!