Training beleidsontwikkeling als veranderproces

In de van Dale staat bij het woord beleid: ‘gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen’.  Beleid ontwikkelen gaat dus over het realiseren van een gedragsverandering, en  verandermanagement behoort tot de kerncompetenties van elke beleidsadviseur en medewerkers.

In de training ‘Beleidsontwikkeling als veranderproces’ krijg je houvast in een gemeenschappelijke taal over veranderen en leer je die taal toepassen op je eigen complexe beleidsdossiers.

Voor wie?

Beleidsadviseurs en -medewerkers voor wie beleidsontwikkeling in complexe dossiers een prominent deel is van hun taak.

Opzet

In de training behandelen we de volgende onderwerpen:

  • De rolopvatting van de beleidsadviseur in de organisatie
  • De klassieke versus een meer organische beleidscyclus
  • Je opdracht als legitimatie en richtingaanwijzer
  • Werken aan draagvlak en gedagsverandering
  • Je plan als houvast om stap voor stap te werken aan inhoud en proces
  • Laveren tussen kaders en ruimte

Deze onderwerpen zijn in vier modules van drie uur goed te behandelen. Het aantal modules, de volgorde van de modules en de invulling van de modules kiezen we op basis van de leervragen van de deelnemers.

Het is mogelijk om als extra module met de deelnemers te inventariseren welke onderdelen van de training worden omgezet in kaders en en handvatten om binnen organisatie tot een gedeelde werkwijze te komen voor beleidsontwikkeling.

Gedachtegoed

We behandelen een mix van drie van mijn boeken:

Interesse?

Vul de gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!