Training De functie van frictie
voor de medezeggenschap

Als OR is het jullie rol om met de bestuurder het goede gesprek te voeren over de veranderingen die binnen de organisatie spelen. In een goed gesprek kan ook frictie loskomen.

Zonder wrijving geen glans, zeggen we dan.

Maar er is ook wrijving die krassen maakt, waardoor de zeggenschap en de medezeggenschap onnodig tegenover elkaar komen te staan. Of het knettert juist te weinig, waardoor het echte gesprek niet gevoerd wordt.

Hoe voeren jullie als OR gesprek met de bestuurder zo op het scherpst van de snede dat jullie je invloed maximaal laten gelden én je een relatie opbouwt die tegen een stootje kan? Dat is de centrale vraag van de training ‘De functie van frictie voor de medezeggenschap’.

Het programma bestaat uit vier interactieve delen.

1. Frictie en rust

We leggen de centrale vraag van vandaag neer door een onderscheid te maken tussen frictie en rust en door van beide de functionele en disfunctionele kant te erkennen.

2. De inhoud van de verandering

We verkennen houvast om de inhoud van een veranderopgave te doorgronden, de bestuurder er scherp en opbouwend op te bevragen en je advies te formuleren. Dat houvast passen we toe op meerdere dossiers. Dan worden meerdere bronnen van disfunctionele frictie en rust duidelijk, waar je als OR bij weg dient te blijven.

3. De reactie van de bestuurder

We onderscheiden vier mogelijke reacties van de bestuurder op jullie inbreng, en bekijken hoe je met elk van die reacties het beste ‘functioneel’ kunt omgaan.  Bij elke reactie zien we ook valkuilen waarmee je als OR disfunctionele frictie of rust losmaakt.

Met het houvast van deel 2 en 3 gaan we oefenen.

4. Samen balanceren op de schaal van heftigheid

We wisselen uit hoe jullie als OR in elk dossier de beste mate van frictie kunnen kiezen én hoe je daarbij zoveel mogelijk recht kunt doen aan verschillende voorkeuren die daarover binnen de OR bestaan.

Varianten

Deze vier onderwerpen zijn in een dag of twee dagdeelworkshops goed te behappen. Extra modules zijn denkbaar om het houvast toe te passen in rollenspellen en intervisie. Ook zijn uitstapjes mogelijk naar het gedachtegoed ‘De OR in organische verandering’, en ‘het goede gesprek over gedrag’. Voor meerdaagse trainingen, en in situaties waar ook formeel-juridische vraagstukken spelen rondom het functioneren van de OR werk ik samen met Bart Scholten van Pitin.