Training
Het goede gesprek over gedrag

Organisaties komen tot leven door de manier waarop mensen met elkaar (samen)werken. Het is belangrijk om met elkaar over dat gedrag in gesprek te zijn. Zodat je de vinger aan de pols houdt of jullie (nog steeds) de juiste dingen doen en de samenwerking voldoende opzoeken.

Dat gesprek over gedrag niet in elke organisatie vanzelfsprekend. In de hectiek van alledag komt het er vaak niet van of ga je het uit de weg omdat je aanvoelt dat het wel eens tot gedoe zou kunnen leiden. Maar als jullie daardoor het gesprek te weinig voeren, kunnen jullie je als organisatie niet genoeg ontwikkelen. En dat is wel nodig, gezien de veelal grote opgaven waar organisaties voor staan.

Het is dus belangrijk dat je als leider stilstaat bij de vraag wat jij kunt doen om dat goede gesprek over gedrag op gang te brengen en te houden.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor mensen die het als hun rol zien om in gesprek te gaan over gedrag in organisaties. Dat kunnen mensen zijn in een leidinggevende functie, maar het hoeft niet. Iedereen kan naar een ander opstaan voor een gedragsverandering die voor hem of haar belangrijk is.

Het enige dat voor deelname aan deze training telt, is dat de deelnemers zich verder in die rol willen bekwamen.

Programma

De training bestaat uit vier interactieve modules die ik kan aanbieden als een serie van meerdere dagdeelworkshops of een tweedaagse.

Module 1: Verkennen van de situatie

De grootste valkuil van het gesprek over gedrag is dat we het onvoorbereid ingaan. Met als risico dat we met onze boosheid onnodige schade aanbrengen én dat we de verkeerde oplossingen kiezen. In deze module keren we dus eerst de situatie binnenstebuiten. Wat is er aan de hand? Is een gesprek eigenlijk wel nodig? En ben jij de meest geëigende persoon om het te voeren?

Module 2: Het gesprek starten

Het begin van het gesprek is zo cruciaal dat we er een hele module voor uittrekken. We experimenteren met verschillende manieren om het gesprek te openen om te ervaren wat het verschil in heftigheid is. Zodat je kunt kiezen welke opening het beste past in jouw situatie.

Module 3: Het gesprek voeren

Het deel van het gesprek na de opening is niet voor te bereiden. We hebben te laveren op het proces van actie en reactie dat we in gang hebben gezet. We vinden ons houvast in een aantal reacties op verandering. Elke reactie heeft zijn eigen benaderingswijze. Daar oefenen we mee.

Module 4: Het gesprek met jezelf

In deze module zetten we op scherp wat deze gesprekken over gedrag doen met jou, en wat ze zeggen over jou. Wat zijn jouw kernwaarden? Hoe laat je die zien in je eigen gedrag|? Hoe bewaak je ze in het werk van alledag? Waar zit jouw veranderopgave? Wat kun je doen om daarop progressie te blijven maken?

Interesse?

Voor informatie neem contact op met mijn persoonlijk assistente Annemieke Kersting. Zij informeert je graag over de mogelijkheden.

Email: annemieke.kersting@forachange.nl
Telefoon: 06 – 4222 40 33