Training
Hoe krijg je ze mee?

Vijf krachten om te werken aan verbinding

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Want een verandering is pas geslaagd als mensen zich eraan verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt. Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand vertonen.

In deze interactieve opleiding deel ik mijn praktijkervaring in de vorm van vijf krachten om verbinding bij mensen te stimuleren: urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap.

Tijdens deze training leer je:

  • Wat het belang is van verbinding (ofwel commitment) in een gedragsverandering en welke reacties eraan vooraf gaan
  • Hoe je een veranderverhaal opbouwt en uitdraagt dat maximaal overtuigend én aansprekend is
  • Hoe je het veranderproces zo inricht dat je mensen in staat stelt zich te verbinden
  • Hoe je jezelf én andere veranderaars in stelling brengt om hun rol te vervullen

Doel

Het doel van de training is:
  • het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal over leiderschap bij verandering
  • het aanreiken van praktische vormen van houvast waarmee jullie verbinding kunnen stimuleren
  • het versterken van de vaardigheden om het houvast toe te passen

We werken met jullie/ieders eigen veranderopgave. Mogelijk neveneffect van de training is dus dat jullie ervoor kiezen om je verhaal, het veranderproces en veranderorganisatie verder in te vullen, aan te scherpen of aan te passen, omdat jullie daarmee de succeskans van de verandering verhogen.

Programma

Deel 1 – Reacties op verandering 

We typeren organisatieveranderingen als gedragsveranderingen. Maar we streven niet zomaar naar gedrag, we streven naar gedrag waar verbinding, ofwel commitment, onder zit, want alleen dan zal de verandering blijvend zijn belofte waarmaken.

Er zijn drie reacties die aan verbinding vooraf gaan: ontkenning, weerstand en reflectie. We wijzen vijf krachten aan die je als veranderaar kunt inzetten om die reactie om te buigen en aan verbinding te werken.

Deel 2 – Het veranderverhaal (urgentie en ambitie)

We verkennen de twee vernieuwende krachten die mensen in beweging brengen: urgentie en ambitie. Daarmee ontrafelen we het veranderverhaal in jouw verandering. Ook maken we een onderscheid tussen de prestatieverbetering en de organisatieverandering om je verhaal nog scherper te maken.

Deel 3- Het veranderproces (planning en interactie)

Er staan vijf veranderstrategieën tot je beschikking om aan verbinding te werken. In elke strategie laat je een ander soort leiderschap zien en geef je een andere ruimte af. We onderzoeken welke veranderstrategie het beste past bij in jouw veranderopgave én bij jou als leider.

Deel 4: De veranderorganisatie (leiderschap)

We onderscheiden vier rollen veranderaars. In welke rol opereer jij? En wie hebben de andere rollen? Waar kan jouw veranderorganisatie scherper? En hoe zit je er zelf eigenlijk in? Zo kunnen we ook stilstaan bij de vraag hoe je omgaat met je eigen ontkenning en weerstand.

Varianten

In overleg stellen we de opleiding samen als een ‘bouwpakket’ van korte en/of lange modules. Een korte module duurt maximaal 3,5 uur in de ochtend of in de middag; een lange module duurt maximaal zes uur inclusief een uur lunch. Per module behandelen we één of twee onderdelen. Elke module is interactief, maar uiteraard hangt het van de tijd die we aan een onderdeel kunnen besteden af hoe diep en hoe ver we kunnen gaan. De volgende combinaties zijn denkbaar:

  • een leergang van vier lange modules
  • een training van twee lange modules
  • een workshopserie van drie of vier korte modules

Na elke module stemmen we af om de ervaringen van de sessie te vertalen naar het programma van de volgende module, zodat we maximaal aangesloten blijven op de leervragen van de deelnemers.

Desgewenst is het programma uit te breiden met een modules om verder te oefenen en elkaar te adviseren m.b.v. intervisie. Ook is uitbreiding mogelijk naar onderdelen uit de training ‘Het goede gesprek over gedrag’ (waarderen, feedback geven en aanspreken) en aspecten van projectmanagement (opdrachtverstrekking, planning).

Ook is het mogelijk de opleiding uit te breiden met een ‘strippenkaart’ van individuele spargesprekken.

Interesse?

Neem contact op met mijn assistente Annemieke Kersting voor meer informatie en boekingen.

annemieke.kersting@forachange.nl

06 – 422 24 033