Vertrouwen

Wat is vertrouwen?

Als iemand je vertrouwt, dan voelt hij dat datgene wat hij belangrijk vindt bij jou in goede handen is.

Hoe werk je aan vertrouwen?

Vertrouwen is geen knop waaraan je bij de ander kunt draaien. Die knop zit bij jou en heet loyaliteit. Loyaliteit is de behoefte om dienend te zijn aan wat voor de ander belangrijk is.

Vertrouwen en loyaliteit - Annemarie Mars

Loyaliteit is niet hetzelfde als jezelf wegcijferen want je bent zelf ook belangrijk. En het is ook niet hetzelfde als de ander zijn zin geven want er zijn altijd meerdere ‘anderen’ om je toe te verhouden, en niet iedereen vindt hetzelfde belangrijk.

Loyaal zijn betekent dus dat je bij elke keuze die je maakt de belangen van je hele krachtenveld meeneemt en helder bent over hoe je ze hebt meegewogen in je beslissing. Dan kan de ander zien dat wat hij wil bij jou in goede handen is.

Wat als het er niet is?

Er zijn talloze oorzaken waardoor mensen in veranderprocessen botsen en tegenover elkaar komen te staan. Hoe je dat voorkomt en hoe je ermee omgaat als het toch gebeurt is het onderwerp van mijn boek De functie van frictie. Lees hierover verder op de informatiepagina over frictie en conflict.

Kan ik iets voor je betekenen?

In mijn leergangen De functie van frictie voor schoolleiders besteden we een hele dag aan het investeren in een wederkerige relatie van loyaliteit en vertrouwen. In de workshopserie Samenwerken aan complexe opgaven is het werken aan een vertrouwensrelatie één van de modules. In samen-zoeken sessies is vertrouwen een onderwerp als een gebrek daaraan de veranderopgave in de weg zit.

Meer lezen?

Deel 4 van De functie van frictie staat geheel in het teken van de relatie.

De vijfde aflevering van de Podcast De kunst van het vinden gaat over de relatie.

Of je kunt hieronder rondstruinen door de blogs die ik over de relatie schreef:

Of teruggaan naar de verandermanagement-startpagina.

Boeken bestellen

De functie van frictie
Vat op verandering
Jongleren met loyaliteiten
Hoe krijg je ze mee?

Ga naar managementboek.nl

Abonneer je hier op mijn blog

Tien keer per jaar zoek ik naar antwoorden op een prangende vraag over verandering.

(En vanaf november 2018 zijn de blogs ook in het Engels te lezen)

Klik hier om te abonneren