Training
De functie van frictie

Zoek de wrijving op die glans geeft, zonder dat je krassen maakt

De functie van frictieVerandering ontstaat in het gesprek dat we erover voeren. In die interactie raken we elkaar, zoeken we elkaar en botsen we met elkaar. Die wrijving en schuring heeft een belangrijke functie. Hij helpt om samen de best mogelijke richting te vinden én om hem met ons gedrag tot leven te wekken.

Zonder frictie geen verandering.

Toch komt bij veranderingen ook gedoe en negativiteit los die beweging in de weg zit. Of er komt juist te weinig frictie los, waardoor de beweging stilvalt. Als we verandering willen laten slagen, is er alles aan gelegen dat we de frictie opzoeken die helpt en wegblijven bij de frictie die hindert.

In deze interactieve training onderzoeken we de scheidslijn tussen functionele en disfunctionele frictie in jouw veranderpraktijk. Aan de hand van vier gespreksonderwerpen – inhoud, zeggenschap, gedrag en relatie – laat ik je veelvoorkomende valkuilen zien waarmee we onnodige frictie losmaken. En geef ik je houvast om de functionele frictie op te zoeken door de juiste vragen te stellen en door op te staan voor wat je aan het hart gaat.

Varianten

De training is te organiseren als een dagprogramma, een serie workshops of een leergang. Het programma hieronder is het richtsnoer om tot maatwerk te komen.

De opbrengst

Tijdens deze training leer je:

  • Wat de waarde én de schaduwzijde is van frictie in veranderprocessen
  • Hoe je onder woorden brengt wat je wil, en anderen bevraagt op wat zij willen
  • Hoe je de beste verdeling van zeggenschap kiest om samen te bewegen
  • Hoe je omgaat met de reacties die de verandering bij de ander losmaakt, zoals weerstand
  • Hoe je in gesprek gaat over de relatie om te werken aan veiligheid en vertrouwen

Het programma

Inleiding – frictie en rust

We zetten de schijnwerper op jou als leider en de interventies die jij inzet. We maken het onderscheid tussen functionele en disfunctionele frictie én met hun tegenhangers functionele en disfunctionele rust.

Frictie en rust

Deel 1: het gesprek over de inhoud

De eerste vraag die we neerleggen is: ‘wat wil je veranderen?’ We gaan op zoek naar jouw veranderverhaal. We onderzoeken hoe je balanceert tussen gevoel en verstand, tussen pijn en verlangen en tussen doel en middel. Met die inzichten ben je ook in staat de ander te bevragen op wat hij wil.

Deel 2: het gesprek over de zeggenschap

De volgende vraag is: ‘wie mag het zeggen?’ Daarvoor bekijken we vijf zeggenschapsmodellen. We onderkennen  de valkuil van valse ruimte en onderzoeken hoe je van A naar B kunt bewegen in de zeggenschap van B.

Deel 3: het gesprek over gedrag

Hoe kom je van willen naar doen? We maken een onderscheid in vier reacties op verandering: ontkenning, weerstand, reflectie en verbinding. We bespreken wat jij kunt doen om die reacties te herkennen, te erkennen en door te werken.

Deel 4: het gesprek over de relatie

In het gesprek dat je voert over de inhoud, zeggenschap en gedrag ontvouwt zich ook de relatie met je gesprekspartner, waarin vertrouwen en veiligheid essentieel zijn. We ervaren wat er gebeurt als je intervenieert in de relatie zelf, omdat je voelt dat die aan het bekoelen of polariseren is.

Interesse?

Neem contact op met mijn assistente Annemieke Kersting voor meer informatie en boekingen.

annemieke.kersting@forachange.nl

06 – 422 24 033