Online training Hoe krijg je ze mee?

Werken aan verbinding, en omgaan met reacties op verandering in jouw veranderopgave

Een E-learning-pakket van vijf videomodules, een werkboek, E-book, een online community, twee bonusvideo’s, voorbeelden, leestips, formats en afbeeldingen!

Aanmelden

395,- 295,-

Ik zie dat het nodig is dat we als team veranderen, maar ik krijg de handen er niet voor op elkaar

“Ik voel dat we in onze transformatie meer kunnen aansluiten bij de behoefte van medewerkers, maar het gesprek in het MT blijft hangen op visie en kaders…”

“Mijn directeur heeft me gevraagd een plan te maken voor het ontwikkeltraject, maar ik krijg de essentie niet te pakken…”

“Ik heb een initiatief genomen waar ik echt in geloof, maar ik schrik van de weerstand die het losmaakt”

Waarom deze online training?

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Want een verandering is pas geslaagd als mensen zich eraan kunnen verbinden, als ze intrinsiek gemotiveerd zijn om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt.

Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand gaan vertonen.

In mijn boek Hoe krijg je ze mee? heb ik dertig jaar praktijkervaring vertaald naar vijf krachten om verbinding bij mensen te stimuleren, zodat veranderingen kunnen slagen.

De derde editie verscheen begin 2023, en nu heb ik het boek bewerkt tot een online training!

Voor wie is het?

Voor bestuurders, directeuren, managers, afdelingshoofden, teamleiders, medewerkers, adviseurs, projectleiders, programmamanagers, procesbegeleiders, teamcoaches, beleidsmedewerkers, en ieder ander die zijn stempel wil drukken op organisaties in beweging.

Wat leer je?

 • wat het belang is van verbinding in gedragsverandering
 • welke reacties er aan verbinding vooraf gaan
 • hoe je zorgt dat een veranderverhaal maximaal overtuigend én aansprekend is
 • hoe je het veranderproces zo inricht dat je mensen optimaal betrekt en bereikt
 • hoe je jezelf én andere veranderaars in stelling brengt om hun rol te vervullen
 • hoe je ook in vloeibare tijden houvast vindt in een veranderplan

Wat krijg je?

 • Introductievideo
 • Vijf modules van samen 120 minuten
 • Drie bonusvideo’s
 • Werkboek
 • Voorbeelden
 • Leestips van blogs
 • E-book met de tekst van afbeeldingen
 • Bestanden van hoofdafbeeldingen
 • Formats van veranderdocumenten
 • Toegang tot de online community

Wat gaan we doen?

De online training bestaat uit vijf modules

Reacties op verandering

We typeren organisatieveranderingen als gedragsveranderingen. Maar we streven niet zomaar naar gedrag, we streven naar gedrag waar verbinding, ofwel commitment onder zit. We onderkennen drie reacties die aan verbinding vooraf gaan: ontkenning, weerstand en reflectie.

Het veranderverhaal

We verkennen de twee vernieuwende krachten die mensen in beweging brengen: urgentie en ambitie. Daarmee ontrafelen we het veranderverhaal in jouw verandering. Ook maken we een onderscheid tussen de prestatieverbetering en de organisatieverandering om je verhaal nog scherper te maken.

Het veranderproces

Er staan vijf veranderstrategieën tot je beschikking om aan verbinding te werken. In elke strategie laat je een ander soort leiderschap zien en geef je een andere ruimte af. We onderzoeken welke veranderstrategie het beste past bij in jouw veranderopgave én bij jou als leider.

De veranderorganisatie

We onderscheiden vier rollen veranderaars. In welke rol opereer jij? En wie hebben de andere rollen? Waar kan jouw veranderorganisatie scherper?

Het veranderplan

In je veranderplan komen de vier vorige modules samen, want met je plan zet je volgende stappen uit. Hoe ziet een routekaart eruit die bestand is tegen een vloeibare wereld?

Bonusvideo’s

Omgaan met weerstand in een groep

Het gesprek over gedrag

Hoe werkt het?

De online training volg je op Huddle, een gebruikersvriendelijke overzichtelijke leeromgeving waarin je precies kunt zien waar je bent. Huddle heeft een app zodat je tijdens de training probleemloos kunt switchen tussen je devices.

Wat kost het?

De online training kost 295,- exclusief btw.

Hoe lang heb ik toegang?

Onbeperkt

Aanmelden (nog niet in gebruik – training is nog in ontwikkeling)