Een ander hoe

Studiesucces als veranderproces

Reflecties uit het programma Succesvol Studeren van Zuyd Hogeschool

Kitty Kwakman, Annemarie Mars, Nicole Theunissen en Marcel van der Klink

 

Studenten in het hoger onderwijs kunnen om allerlei redenen uitvallen of vertraging oplopen. Niet elke reden is door een opleiding te beïnvloeden. Soms is uitval juist nodig om studenten te behoeden voor een beroep dat minder goed bij ze past. En soms heeft een student meer studietijd nodig om hem zo goed mogelijk toe te rusten voor de beroepspraktijk.

Maar elke student die onnodig uitvalt of vertraging oploopt is er één teveel.

In het programma Succesvol Studeren werken de bacheloropleidingen van Zuyd Hogeschool aan het terugbrengen van uitval en vertraging, door te investeren in een studeerbaar curriculum. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn vijf ‘sleutels’ ontwikkeld die duidelijk maken hoe het curriculum inwerkt op studiesucces. Met de sleutels in de hand werken docenten intensief samen om hun eigen antwoorden te vinden, gefaciliteerd door een team van begeleiders uit de eigen gelederen.

In dit boek reflecteren de bestuurder, de lector, de programmamanager en de veranderkundig adviseur samen op de weg die Zuyd tot dusver heeft afgelegd. Hoe het is gegaan, wat het al heeft opgeleverd, en wat ze ervan hebben geleerd. Om hun reflecties te delen met elke andere onderwijsinstelling die dezelfde bevlogenheid voelt om studenten succesvol te laten studeren.

Download hier het e-book in pdf

Download hier het e-book in epub-formaat

Succesvol Studeren video 1- Hoezo anders?

Succesvol Studeren video 2

Ontwerpen en bouwen

Succesvol Studeren video 3

Rust en ruimte