Presentaties

Al ruim 25 jaar ben ik een veelgevraagd spreker over verandermanagement. Iedere deelnemer wordt aan het denken gezet over zijn leiderschap in de eigen veranderopgave. En gaat naar huis met concrete handvatten.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Wat anderen zeggen

Onderwerpen

We kunnen putten uit een gedachtegoed met zeven boeken en ruim 100 blogs om maximaal aan te sluiten bij de vraag en de situatie van de deelnemers. De vier thema's hieronder geven een indruk van de mogelijkheden.

Verandering ontstaat in het gesprek dat we erover voeren. Dat gesprek gaat zelden van een leien dakje. En zo hoort het ook. In een goed gesprek komt ook frictie los. Zonder wrijving geen glans, zeggen we dan.

Maar er is ook wrijving die krassen maakt, waardoor we tegenover elkaar komen te staan. Of we gaan het echte gesprek uit de weg omdat we niet lastig gevonden willen worden. Maar dan verandert er niets.

Hoe voer je het gesprek over verandering zo op het scherpst van de snede dat je én samen stappen kunt zetten én een relatie opbouwt die tegen een stootje kan?

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Want een verandering is pas geslaagd als mensen zich eraan verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt.

Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand vertonen.

Organisaties komen tot leven door de manier waarop we met elkaar (samen)werken. Voor de optelsom van dat gedrag gebruiken we ook wel het woord cultuur, als de manier waarop we met elkaar ‘de dingen doen’.

Het is belangrijk dat we met elkaar over ons gedrag in gesprek zijn. Zodat we de vinger aan de pols houden of we (nog steeds) de juiste dingen doen.

Dat gesprek over gedrag is niet vanzelfsprekend. In de hectiek van alledag komt het er vaak niet van of gaan we het uit de weg omdat we aanvoelen dat het wel eens tot gedoe zou kunnen leiden. We houden het liever positief.

Maar voor die warme deken betalen we een hoge prijs. Want het echte gesprek valt stil. We kunnen gedrag niet ombuigen en de relatie wordt ongelijkwaardig.

In haar presentatie geeft Annemarie taal en houvast om het gesprek over gedrag helder én liefdevol te kunnen voeren. Ze maakt een onderscheid tussen functionele frictie en disfunctionele frictie, tussen houding en gedrag en tussen aanspreken en feedback geven. Zodat je samen kunt bewegen én aan een relatie bouwt die tegen een stootje kan.

Deze titel staat voor maatwerk. Dan kiezen we precies die vraag die de deelnemers het meeste bezig houdt, en daar zoek ik het best passende houvast bij. Dit zijn recente maatwerktitels:

  • De lerende organisatie
  • Hoe komen we van A naar B?
  • Organisch veranderen
  • Overeind blijven in tubulente tijden
  • Digitale transformatie als veranderproces

Opdrachtgevers

Profit

Deloitte, Rabobank, Canon, Arcadis, Future Group, Humanagement, Pensioenfonds Horeca en Catering, Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer, ABN AMRO, Bosch Rexroth, Significant, Miele, Batenburg, Telengy Management en Advies.

Onderwijs

VO-raad,  PO-raad, TU Delft, Hogeschool van Amsterdam, ASG, Universiteit van Amsterdam, Auris, Hogeschool Utrecht, Amstelronde, ROC Leiden, VISTA college, BUas, Eduquaat en MeerderWeert, Zuyd Hogeschool, De Haagse Scholen, Arlanta, De Eenbes.

Overheid

KvK, UWV, RDW, NZa, Openbaar Ministerie, Gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Amstelveen, Venlo, Nieuwkoop en Boxtel, RIVM, Politie, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Zorg en welzijn

LUMC, Nederlands Instituut van Psychologen, Vitalis, Vluchtelingenwerk, Schakelring, GGZ Drenthe, Archipel, Woonbedrijf, Joris Zorg, Sint Anna, ETZ Ziekenhuis, Jeugdbescherming. Maxima Medisch Centrum, Adrz.

Samenwerkingsverbanden

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Sterk Techniekonderwijs, Platform Samen Opleiden, MKB!dee, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, Netwerk Formatief Evalueren.

Instituten en bureaus

Nyenrode, Onderwijs Maak Je Samen, Managementboek.nl, PW, De Academie, Speakers Academy, De Spreker, Athenas.

Voor wie?

De doelgroep van mijn presentaties zijn mensen die richting, leiding en sturing geven aan verandering in organisaties en netwerken. Zoals bestuurders, directeuren, managers, teamleiders, senior medewerkers, project- en programmamanagers, adviseurs en staf- en beleidsmedewerkers en leden van ondernemingsraden.

Varianten en tarieven

Presentatie

Tot en met 90 minuten

€ 2850

Korte workshop

Tot drie uur voor of na de lunchpauze

€ 3250

Lange workshop

Tot vijf uur voor en na de lunchpauze

€ 3650

Prijzen zijn vrijgesteld van btw vanwege de registratie van For a change bij het CRKBO

Vragen of boekingen?

Neem contact op met mijn persoonlijke assistente Annemieke Kersting:

annemieke.kersting@forachange.nl

06-42224033