Presentaties

Al ruim 25 jaar ben ik een veelgevraagd spreker over verandermanagement en gedragsverandering. Iedere deelnemer wordt aan het denken gezet over het eigen verandervakmanschap. En gaat naar huis met concrete handvatten.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Maatwerk

Mijn presentaties zijn altijd toegespitst op de veranderopgaven en veranderkundige uitdagingen van de deelnemers. Je krijgt een indruk met dit interview als voorbereiding van mijn keynote op het Nationaal Fietscongres.

Klik hier om het interview te lezen

Onderwerpen

We kunnen putten uit een gedachtegoed met zeven boeken en ruim 100 blogs om maximaal aan te sluiten bij de vraag en de situatie van de deelnemers. De thema's hieronder geven een indruk van de mogelijkheden.

Zoek de wrijving op die glans geeft, zonder dat je krassen maakt

Verandering ontstaat in het gesprek dat we erover voeren. In die interactie raken we elkaar, zoeken we elkaar en botsen we met elkaar. Die wrijving en schuring heeft een belangrijke functie. Hij helpt om samen de best mogelijke richting te vinden én om hem met ons gedrag tot leven te wekken.

Zonder wrijving geen glans, zeggen we dan.

Maar er is ook wrijving die krassen maakt, waardoor we tegenover elkaar komen te staan. Of het gesprek schuurt juist te weinig. We gaan het echte gesprek uit de weg omdat we niet lastig gevonden willen worden. Maar dan verandert er niets. Als we verandering willen laten slagen, is er alles aan gelegen dat we de frictie opzoeken die helpt en wegblijven bij de frictie die hindert.

In deze presentatie onderzoeken we de scheidslijn tussen functionele en disfunctionele frictie. We ontrafelen meerdere spanningsvelden die inherent zijn aan complexe verandering. Dan wordt duidelijk waar we onnodige frictie losmaken, en met welke interventies we dat kunnen ombuigen.

Zodat je samen kunt veranderen én aan een relatie bouwt die tegen een stootje kan.

Werken aan verbinding door het erkennen en opvangen van reacties op verandering

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Want een verandering is pas geslaagd als mensen zich eraan verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt.

Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand vertonen.

In haar presentatie reikt Annemarie Mars een gemeenschappelijke taal en een praktisch houvast aan om verbinding bij medewerkers te stimuleren. Eerst bekijken we welke reacties organisatieverandering bij mensen losmaakt, daarna hoe jullie met je veranderverhaal maximaal op die reacties aan kunnen aansluiten en inspelen.

Zodat je samen kunt veranderen én aan een relatie bouwt die tegen een stootje kan.

Maximaal aansluiten op de doelgroep met je veranderverhaal en interventies.

Maatschappelijke opgaven zijn altijd ook gedragsveranderingen. Dat roept allerlei vragen op. Hoe kun je zicht krijgen op wat mensen beweegt? Hoe sluit je daar met je veranderverhaal op aan? Welke interventies kun je inzetten om gedragsverandering te stimuleren?

We gaan in deze presentatie ook de donkere kant van het terrein op. We kijken naar belangen, weerstand, opgelegde verandering, gelatenheid en polarisatie. Zodat je overeind kan blijven in de situaties die je als veranderaar op de proef stellen.

Balanceren op de schaal van heftigheid bij het stimuleren van cultuurverandering

Organisaties komen tot leven door de manier waarop we met elkaar (samen)werken. Voor de optelsom van dat gedrag gebruiken we ook wel het woord cultuur, als de manier waarop we met elkaar ‘de dingen doen’. Het is belangrijk om met elkaar over elkaars gedrag in gesprek te zijn. Zodat jullie de vinger aan de pols houden of jullie (nog steeds) de juiste dingen doen.

Dat gesprek over gedrag is niet vanzelfsprekend. In de hectiek van alledag komt het er vaak niet van of gaan we het uit de weg omdat we aanvoelen dat het wel eens tot gedoe zou kunnen leiden. We gaan die frictie liever uit de weg. Voor die warme deken betalen we een hoge prijs. Want het echte gesprek valt stil. We kunnen gedrag niet ombuigen en de relatie wordt ongelijkwaardig.

In haar presentatie geeft Annemarie Mars ons taal en houvast om het gesprek over gedrag helder én liefdevol te kunnen voeren. Dat doen we in vier interactieve stappen:

1.      Waarnemen

Wat is het gedrag waarover we in gesprek willen? Wat hebben we gezien? We maken een onderscheid tussen houding en gedrag om te voorkomen dat we met een voorbarig oordeel het gesprek ingaan.

2.      Begrijpen

Waar komt het gedrag dat we zien vandaan? We geven eerst de microfoon aan het verstand om zo goed mogelijk te begrijpen waarom de ander doet wat hij doet. Ook hier is het belangrijk bij ons oordeel weg te blijven. Zo kunnen we echt begrijpen wat er aan de hand is en ook ons eigen aandeel onder ogen zien.

3.      Beoordelen

Wat vinden we ervan? Nu is het gevoel aan het woord. We bezinnen ons op het effect van het gedrag en degene die dat in ontvangst neemt. Daarmee stellen we ons gevoel in staat een 'rapportcijfer' te geven over de situatie tussen excellent en onhoudbaar. Dan kunnen we afwegen of de situatie urgent genoeg is om voor op te staan, en voor wie we willen opstaan.

4.      Kiezen

Nu hebben we de situatie vanaf alle kanten afgepeld om te bepalen of een gesprek aan de orde is, of jij degene bent die het gesprek te voeren heeft, en welke interventie het beste past: waarderen, feedback geven of aanspreken.

Ombuigen van de patronen die maken dat mensen onbedoeld tegenover elkaar komen te staan

Wij-zij denken is het patroon waarin de ene groep mensen een andere groep mensen als een belemmering bestempelt om hun doel te bereiken.

Het kan in organisaties veel onheil aanrichten. Het verwijt verhoogt de drempel om het gesprek met de ander op te zoeken. Dat vergroot de kans op beslissingen die niet werken. Dat draagt weer bij tot meer verwijten en dus tot nog minder bereidheid om het gesprek aan te gaan. Waardoor er nog meer beslissingen genomen worden die niet werken. Enzovoorts.

Wat kun je doen om zo’n negatieve spiraal te doorbreken?

In deze presentatie gaan we op zoek naar de krachten die maken dat mensen onbedoeld tegenover elkaar komen te staan. Daarvoor duiken we eerst de inhoud van de veranderopgave in om te zoeken naar mogelijkheden om maximaal aan te sluiten op de ander en om verschillen te erkennen. Daarna kijken we wat je als leider kunt doen om veelvoorkomende patronen die de relatie onder druk zetten om te buigen.

Zodat je samen kunt veranderen én aan een relatie bouwt die tegen een stootje kan.

Deze titel staat voor maatwerk. Dan kiezen we de meest prangende vraag die de deelnemers bezig houdt, en daar zoek ik het best passende houvast bij. Dit zijn recente maatwerktitels:

  • Omgaan met weerstand
  • Leiding geven aan complexe verandering
  • De lerende organisatie
  • Hoe komen we van A naar B?
  • Organisch veranderen
  • Overeind blijven in turbulente tijden
  • Digitale transformatie als veranderproces
  • Veranderen, hoe doe je dat?

Opdrachtgevers

Profit

Deloitte, Rabobank, Canon, Arcadis, Future Group, Humanagement, Pensioenfonds Horeca en Catering, Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer, ABN AMRO, Bosch Rexroth, Significant, Miele, Batenburg, Telengy Management en Advies, NCOD.

Onderwijs

VO-raad,  PO-raad, TU Delft, Hogeschool van Amsterdam, ASG, Universiteit van Amsterdam, Auris, Hogeschool Utrecht, Amstelronde, ROC Leiden, VISTA college, BUas, Eduquaat en MeerderWeert, Zuyd Hogeschool, De Haagse Scholen, Arlanta, De Eenbes, SCOH, Gilde opleidingen.

Overheid

KvK, UWV, RDW, NZa, Openbaar Ministerie, Gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Amstelveen, Venlo, Nieuwkoop, Oldenzaal en Boxtel, RIVM, Politie, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Zorg en welzijn

LUMC, Nederlands Instituut van Psychologen, Vitalis, Vluchtelingenwerk, Schakelring, GGZ Drenthe, Archipel, Woonbedrijf, Joris Zorg, Sint Anna, ETZ Ziekenhuis, Jeugdbescherming. Maxima Medisch Centrum, Adrz, Sint Antonius Ziekenhuis.

Samenwerkingsverbanden

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Sterk Techniekonderwijs, Platform Samen Opleiden, MKB!dee, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Netwerk Formatief Evalueren.

Instituten en bureaus

Nyenrode, Onderwijs Maak Je Samen, Managementboek.nl, PW, De Academie, Speakers Academy, De Spreker, Athenas, PresentU.

Voor wie?

De doelgroep van mijn presentaties zijn mensen die richting, leiding en sturing geven aan verandering in organisaties en netwerken. Zoals bestuurders, directeuren, managers, teamleiders, senior medewerkers, project- en programmamanagers, adviseurs en staf- en beleidsmedewerkers en leden van ondernemingsraden.

Varianten en tarieven

Presentatie

Tot en met 90 minuten

€ 2950

Korte workshop

Tot drie uur voor of na de lunchpauze

€ 3350

Lange workshop

Tot vijf uur voor en na de lunchpauze

€ 3850

Prijzen zijn vrijgesteld van btw vanwege de registratie van For a change bij het CRKBO.

Samen zoeken

Al mijn presentaties zijn interactief en gericht op de eigen veranderopgave. Maar we kunnen -in langere workshops- nog een stap verder gaan door de sessie in te richten als een 'Samen zoeken-sessie'. Dan is het doel van de sessie niet alleen het versterken van verandervakmanschap, maar ook het verder brengen van de gezamenlijke veranderopgave.

Een samen zoeken-sessie is ook te boeken als vervolg op een presentatie.

Verder verdiepen met de online training

Mijn presentaties zetten deelnemers aan het denken over hun eigen leiderschap aan verandering. Niet zelden maakt dat een behoefte los om het eigen verandervakmanschap verder te versterken.

Speciaal voor die mensen heb ik de Online training Hoe krijg je ze mee? ontwikkeld. En als meerdere groepen mensen samen verder willen leren, ligt een blended opleiding of serie workshops in de rede.

Vragen of boekingen?

Neem contact op met mijn persoonlijke assistente Annemieke Kersting:

annemieke.kersting@forachange.nl

06-42224033