Over mij

In het ideaalplaatje van de wendbare organisatie bewegen mensen net als een zwerm spreeuwen: in een vloeiende golfbeweging. Maar mensen zijn geen spreeuwen. Als wij samen bewegen raken we elkaar, zoeken we elkaar en botsen we met elkaar.

Die frictie heeft bij verandering een belangrijke functie: het zorgt ervoor dat we samen stappen kunnen zetten. Maar we kunnen ook wrijving veroorzaken die krassen maakt. Dan geeft het onrust, negativiteit en verwarring waardoor we juist niet verder komen.

Als we verandering willen laten slagen, is er alles aan gelegen dat we de wrijving opzoeken die glans geeft, zonder dat we krassen maken. Daarover gaat mijn nieuwe boek ‘De functie van frictie’.

Adviseur

Als veranderkundig adviseur help ik veranderaars in complexe veranderopgaven met het opzoeken van het wezenlijke gesprek om samen te bewegen. Veranderaars kunnen bestuurders zijn, directeuren, managers, adviseurs, medewerkers of ieder ander die in een organisatie iets wil bereiken. Ik help hen graag om ruimte, richting en sturing te geven aan veranderingen die echt verschil maken.

Auteur

Ik ben nogal gegrepen door het vak verandermanagement. Je mag me gerust een vakidioot noemen. Schrijven is mijn leerschool. Want als een inzicht nog blijft steken in bullets of een plaatje, zonder dat ik er lopende tekst van kan maken, weet ik dat ik nog niet tot de kern gekomen ben.

Door dit reflectieproces is een praktisch, doorleefd en samenhangend gedachtegoed ontstaan over verandermanagement. De afgelopen twintig jaar heb ik zeven boeken en meer dan 120 blogs geschreven. Van het met de GIDS-prijs bekroonde boek Hoe krijg je ze mee? zijn ruim 25.000 exemplaren verkocht. Het wordt op veel managementopleidingen gebruikt. Daarnaast maakte ik de podcast De kunst van het vinden en  ontwikkelde ik een online training over leiderschap bij verandering.

Spreker en opleider

Naast adviseur en auteur ben ik ook spreker en opleider over verandermanagement. Voor grote en kleine groepen. Altijd op maat, gevoed vanuit bevlogenheid, gericht op interactie, doorspekt met humor en herkenbare voorbeelden. Op dat moment doe ik wat ik het allerliefste doe: mensen aan het denken zetten over hun leiderschap bij verandering, zodat ze weten wat hen in hun complexe situatie te doen staat.

Oh ja; ik ben wars van ronkend jargon en bedwelmende veranderromantiek, en kom het beste tot mijn recht in organisaties waar gereflecteerd én gelachen mag worden.