Over Annemarie

Annemarie Mars is een energieke en bevlogen veranderkundige die al meer dan 25 jaar middenin de weerbarstige veranderpraktijk staat. Als adviseur en spreker helpt ze bestuurders, directeuren en managers met het ruimte, richting en sturing geven aan veranderingen die echt verschil maken.

Annemarie publiceert onafgebroken over de inzichten die ze in haar werk opdoet en heeft meerdere (bekroonde) boeken geschreven, waaronder de bestseller ‘Hoe krijg je ze mee?’ Sinds 2011 blogt ze maandelijks over een prangende vraag over verandering voor een grote en trouwe groep abonnees. Op dit moment is ze druk aan het schrijven aan haar negende boek.

Over haar gedachtegoed geeft ze met veel plezier lezingen en Marsterclasses. Met haar talent om diepgaande kennis op een nuchtere manier voor het voetlicht te brengen heeft ze al duizenden bestuurders, directeuren en managers aan het denken gezet over hun eigen leiderschap aan verandering.

Ze komt het beste tot haar recht in organisaties waar gereflecteerd en gelachen mag worden.

Publicaties

Recente opdrachten 

Spreker voor het global leadership team van een onderdeel van een Big four accountancyfirma om hen te inspireren over hun rol als change agent in een grootschalige transformatie.

Begeleider van een ambitieus programma in een hogeschool om studieuitval te verminderen. Onder eigenaarschap van de faculteitsdirecteuren en onder regie van de programmamanager is een kernteam van begeleiders opgericht die opleidingen ondersteunt met het meer studeerbaar maken van hun curriculum. Inmiddels worden in de uitvalcijfers de eerste opbrengsten zichtbaar.

Trainer van twee leergangen voor medezeggenschappers van een G5-gemeente om hen houvast te geven in organisch verlopende veranderprocessen.

Begeleider van een tweedaagse van een managementteam van een ROC dat vastgelopen was door externe turbulentie en relationele fricties. Door het gesprek te voeren over dwarsverbanden, de toekomst, ieders kwaliteiten en de onderlinge communicatie kon het MT een nieuwe start maken.

Spreker op landelijk congres voor de forensische psychiatrie, over de veranderdilemma’s die in deze complexe sector spelen en de handvatten om ze tegemoet te treden.

Adviseur bij een transformatie/digitaliseringsprogramma in een grote gemeente, met als resultaat een samenhangende en gedragen kernboodschap, een aangescherpte programma-organisatie, betrokken middenmanagement en een versterkte rol van de programmamanager.

Referenties

Als je Annemarie Mars uitnodigt, krijg je een bevlogen spreekster in huis. Genoten van haar energie, kennis, passie en humor.

Haar krachtige persoonlijkheid en kritische maar oprechte blik maakt dat je nooit met een zes genoegen neemt maar voortdurend tot het uiterste gaat.

Ze is niet alleen een hartelijke vrouw, ze heeft ook oog en oor voor de interpersoonlijke relaties en de verschillende belangen. Ze luistert, stelt kritische vragen en doet constructieve suggesties.

Annemarie weet als geen ander een proces- en expertrol te combineren.

Haar combinatie van glashelder conceptueel denken met no-nonsense pragmatisme en eerlijkheid is een verademing.

Opdrachtgevers