Juryrapport van de GIDS-prijs

Juryrapport van de GIDS-Prijs 2006: Beste boek voor de HR-Manager

De jury van de GIDS-prijs 2006 bestaat uit: prof. Dr. Gerard Evers (Hoogleraar Human Capital Valuation aan de Universiteit van Tilburg en hoofdredacteur GIDS voor personeelsmanagement), drs Geert-Jan Haveman (Directeur HRM Corus), ir. Hans Hemels (Managing Director Hay Group Nederland), drs. Tjerk Hooghiemstra (vrml HR-verantwoordelijke Philips wereldwijd), Ronald de Ley (Hoofd Strategieontwikkeling AWVN en oud directeur Sociale Zaken AKZO) en prof. Dr. Willem Mastenbroek (partner Holland Consulting Group en Hoogleraar Organisatiecultuur en communicatie aan de VU). De juryleden hebben puur op persoonlijke titel zitting genomen.

De jury heeft vijf boeken beoordeeld die op de shortlist zijn geplaatst. Deze vijf boeken waren (in alfabetische volgorde):

 • Hendrik Derycke: Het selectie-interview
 • Johan Lourens en Ivo Brughmans: HR nieuwe stijl
 • Annemarie Mars: Hoe krijg je ze mee?
 • Hilde Veraart-Maas: Socratisch Coachen
 • Leen Zevenbergen: En nu laat ik mijn baard staan

De bespreking door de jury vond plaats op dinsdag 13 februari 2007 in Den Haag

De juryleden hebben de boeken besproken aan de hand van een aantal criteria:

 • Baanbrekend/vernieuwend/paradigmaveranderend
 • Conceptueel sterk niveau, voldoet aan internationale standaards
 • Prikkelend, gretigheid om door te lezen
 • Bruikbaarheid in de strategische praktijk, aansprekend taalgebruik, goede cases
 • Een boek om later nog eens door te lezen of na te slaan

De jury heeft de vijf boeken uitvoerig besproken. De boeken zijn in de ogen van de jury soms moeilijk vergelijkbaar, omdat focus en scope uiteenlopen. Tegelijkertijd constateert de jury dat dit vrijwel onvermijdelijk is, gelet op het brede werkveld van HRM. De jury heeft bij de besproken boeken veel waardevolle commentaren naar voren gebracht, waaruit blijkt dat de aandacht voor instrumenten en technieken alleen niet voldoende is. Het gaat in het vakgebied van HRM zeker ook om maatschappelijke thema’s, veranderingsprocessen, arbeidsrelaties en cultuur.

Alles afwegend komt de jury tot de conclusie dat het boek van Annemarie Mars, getiteld ‘Hoe krijg je ze mee?’ kan rekenen op het predikaat: ‘het beste’.

De juryleden hebben daarbij ten aanzien van dit boek de volgende kwalificaties naar voren gebracht:

 • het mag dapper genoemd worden om weer een boek over change management te schrijven. Daarbij geldt dat veranderen cruciaal is en dwingt tot nadenken
 • het boek is integer geschreven en heeft een heldere structuur en methodiek
 • het bevat een goede balans tussen theorie en empirie met mooie praktijkvoorbeelden en aandacht voor urgentie en planning

De juryleden hebben de hun opgedragen taak met veel plezier vervuld en zich nauwkeurig en nauwlettend gekweten van hun taak. Zij complimenteren Annemarie Mars met haar winnende boek.