Jongleren met loyaliteiten

Genomineerd voor de Boek van het jaar-prijs van de Orde van Organisatie-adviseurs 2010

Jongleren met loyaliteiten - Annemarie MarsMiddenmanagers onderhouden relaties met meerdere mensen boven, onder en naast hen. Ze willen goed voor hun medewerkers zorgen, hun klanten excellent bedienen, een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie, de besluiten van ‘boven’ overtuigend uitdragen, veranderingen realiseren, opbouwend samenwerken met hun collega-middenmanagers en tegelijk zorgen dat ze zelf plezier houden in het werk, zich persoonlijk ontwikkelen, carrière maken en zich niet over de kop werken. Soms wijzen al die belangen in dezelfde richting, vaak niet. Veel middenmanagers zal dan ook regelmatig het gevoel bekruipen dat ze moeten ‘jongleren met loyaliteiten’.

Hoe kunnen middenmanagers er in zo’n uitdagende context toch uithalen wat erin zit? Om deze vraag te beantwoorden duikt de auteur in de haarvaten van de functie. Ze beschrijft op levendige en herkenbare wijze talrijke uitdagingen die zich binnen het krachtenveld van de middenmanager kunnen voordoen en kijkt welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan. Middenmanagers komen zelf uitgebreid aan het woord. Ten slotte wordt samengevat wat deze context betekent voor het leiderschap van de middenmanager.

‘Jongleren met loyaliteiten’ is prettig leesbaar en is direct toepasbaar in de eigen praktijk. Middenmanagers worden aan het denken gezet over de mate waarin ze zelf aan het jongleren zijn.

Boek bestellen

Lees hier de recensie op managementboek.nl

Eerste druk 2010
180 bladzijden
ISBN: 9789023246008

Inhoudsopgave

1 Jongleren met loyaliteiten 1

2 De middenmanager als leidinggevende 11
2.1 Over het motiveren van medewerkers 12
2.2 Over ‘moeten’ 17
2.3 Over de middenmanager als coach 25
2.4 Over visie en inspiratie 28
2.2 Over aanspreken 32

3 De middenmanager als ontvanger van sturing van boven 37
3.1 Over de rolverdeling tussen top- en middenmanagement 38
3.2 Over het uitdragen van de plannen van de top 44
3.3 Over rapporteren 47
3.4 Over regels 49
3.5 Over bazen en hun gebruiksaanwijzing 51

4 De middenmanager als teamleider 59
4.1 Over topsport en teamwork 60
4.2 Over de sfeer in het team 63
4.3 Over teambijeenkomsten 65

5 De middenmanager als collega, als ketenpartner en als aanspreekpunt naar klanten 71
5.1 Over competitie tussen middenmanagers 73
5.2 Over de middenmanager in zijn MT 76
5.3 Over de samenwerking met de staf 78
5.4 Over middenmanagers die veel buiten de deur zijn 80
5.5 Over de klant als koning 82

6 De middenmanager als veranderaar 85
6.1 Over weerstand tegen veranderingen 86
6.2 Over veranderen om het veranderen 92
6.3 Over de ethiek van veranderen 94
6.4 Over de middenmanager als lemen laag 97

7 De middenmanager als mens 103
7.1 Over werkdruk 105
7.2 Over momenten van eenzaamheid 109
7.3 Over carrière maken 111
7.4 Over authenticiteit 113

8 Het leiderschap van de middenmanager 117
8.1 Situationeel leiderschap met een ethisch richtsnoer 118
8.2 Ruimte 119
8.3 Relaties 121
8.4 Richting 125
8.5 Reflectie 128

Bijlage 1 Vijf beïnvloedingsstijlen 133
Bijlage 2 Geïnterviewden 155

Bronnen 156
Index 159
Dankwoord 162
Over de auteur 164