Dag 1 – Inhoud

Voorwerk

Als voorbereiding op de training vraag ik je om alvast na te denken bij een veranderopgave/dossier/opdracht of adviesvraag waarin jij een rol als veranderaar vervult. Zodat je die tijdens de training kunt gebruiken om de inzichten op toe te passen. Het werkt het beste als hij actueel is en je op de proef stelt.

Lees ook de volgende blogs om alvast een idee te krijgen bij de stof die we op de eerste dag gaan behandelen:

Programma

Op de eerste dag doorlopen we het volgende interactieve programma.

  • Opening
  • De HR adviseur als veranderaar – leervragen
  • Het gesprek over verandering  – balanceren op de schaal van heftigheid

Lunch

  • Inhoud – een gevoel voor richting
  • Inhoud – een solide richting
  • Afronding

Handouts

Met deze link (volgt) kun je de handouts downloaden.

Vraag voor in de tussentijd

Ben in de ruime week tussen de eerste en de tweede trainingsdag alert in het gesprekken over je veranderopgave op de woorden die de ander gebruikt. Is het A-tekst of B tekst? Zijn het wat woorden of waarom woorden?

Leestips

Op deze dag behandelen we de inleiding en deel 1 van De functie van frictie.

In mijn podcast ‘De kunst van het vinden’ gaat de eerste schijnwerper Richting over het model van vandaag.

En naast de blogs bij het voorwerk zijn dit nog andere blogs die je kunt lezen als je je verder in het onderwerp wilt verdiepen: