Opleidingen Organisch veranderen voor de medezeggenschap

Als lid van de medezeggenschap ben je dagelijks met je mede MZ-leden, je achterban en je bestuurder in gesprek over verandering. Het is je rol om te adviseren en je instemming te verlenen of te onthouden over veranderingen die van strategische betekenis zijn voor de organisatie en die gevolgen hebben voor medewerkers. Hoe beter je veranderingen op hun wenselijkheid, legitimiteit en hun slagingskans kunt beoordelen, hoe beter je als OR je rol als strategisch gesprekspartner kunt invullen. En hoe beter je elkaars verandertaal verstaat, hoe sneller je als OR je positie kunt bepalen.

Het reguliere instrumentarium van de OR is vooral toegesneden op de traditionele lineaire manier van veranderen: een rechte weg van A naar B met duidelijk gescheiden fasen elk op weg naar een besluitvormingsmoment waar op ge(re)ageerd kan worden. Maar veranderingen in organisaties verlopen steeds minder via dat lineaire pad. Ze hebben steeds vaker een organisch karakter, waarin de verandering al werkende weg vorm krijgt en de dialoog erover op verschillende formele en informele wijzen gevoerd wordt. Dat doet de vraag opkomen hoe de medezeggenschap ook in een dergelijke verandercontext zijn rol kan innemen en maximale waarde kan toevoegen.

Daarom hebben Bart Scholten van Pitin en Annemarie Mars van For a change hun expertise over veranderen en ondernemingsraden samengesmeed tot een aansprekend aanbod voor medezeggenschappers. Centraal staan zes schijnwerpers waarmee je elke situatie kunt belichten.

Ons aanbod voor Ondernemingsraden bestaat uit meerdere varianten:

De Masterclass 

In de Masterclass van een dagdeel laten we de schijnwerpers in vogelvlucht zien en gaan we op de schijnwerper Richting de diepte in.

Training 

In de training van een dag laten we de schijnwerpers in vogelvlucht zien en gaan we op twee tot drie schijnwerpers de diepte in.

Collegereeks 

In de collegereeks, die door groepen van elke grootte tegelijk gevolgd kan worden, krijgen de deelnemers de inhoud van de schijnwerpers in zes online colleges van 2,5 uur gepresenteerd door één van ons; waarbij het mogelijk is om de colleges onderling te verdelen. Interactie vindt plaats door mentimeter en (beperkter) gebruik van de chatfunctie.

Opleiding

De opleiding is een verkorte variant van de leergang. Hij bestaat uit vier interactieve dagdeelsessies voor groepen van maximaal 18 personen. Elke schijnwerper wordt in een groepsopdracht door de deelnemers toegepast op een eigen verandercasus om de transfer van theorie naar praktijk mogelijk te maken.

Leergang

De leergang is ons meest complete en intensieve aanbod. Het bestaat uit een beproefde combinatie van vier dagen training, assessment, en persoonlijke begeleiding voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Doordat we aan elke schijnwerper een dagdeel kunnen besteden is ruim de tijd om hem met meerdere werkvormen te doorgronden, toe te passen op het eigen dossier en te reflecteren op het persoonlijke leiderschap.

Strippenkaart 

Zowel de leergang, de opleiding als de collegereeks kan desgewenst worden aangevuld met een ‘Strippenkaart’. Daarom komen we een aantal uren overeen dat naar behoefte door de deelnemers kan worden besteed aan coaching of procesbegeleiding op inhoudelijke dossiers, aan de hand van de zes schijnwerpers.

Boek en PODCAST

In elke variant werken we op basis van het boek Houvast voor de Ondernemingsraad in organische verandering. In de leergang en de opleiding gebruiken we het boek als voorwerk, in de training en de Masterclass als naslagwerk. De PODCAST de kunst van het vinden bevat de schijnwerpers bezien vanuit het perspectief van de veranderaar. In de leergang gebruiken we de podcast als voorwerk, in de opleiding, de training en de collegereeks als facultatief naslagwerk.

Alle varianten zijn online en offline te organiseren, behalve de collegereeks, die is alleen online

De trainers zijn Bart Scholten en Annemarie Mars, beide trainers met een zware senioriteit als expert én als procesbegeleider, en beide zijn tevens de geestelijke ouders van het getrainde gedachtegoed en de auteurs van het gebruikte boek.

Tarieven

Interesse?

Vul je naam en emailadres hieronder in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!