Veranderkunde voor de medezeggenschap

Als lid van de ondernemingsraad (OR) ben je dagelijks met je mede OR-leden, je achterban en je bestuurder in gesprek over verandering. Het is je rol om te adviseren en je adviesrecht te verlenen of te onthouden over veranderingen die van strategische betekenis zijn voor de organisatie en die gevolgen hebben voor medewerkers. Hoe beter je veranderingen op hun legitimiteit en hun slagingskans kunt beoordelen, hoe beter je als OR je rol als strategisch gesprekspartner kunt invullen.

Het reguliere instrumentarium van de OR is vooral toegesneden op de klassieke lineaire manier van veranderen: een rechte weg van A naar B met duidelijk gescheiden fasen elk op weg naar een besluitvormingsmoment waarop gereageerd kan worden. Maar veranderingen in organisaties verlopen steeds minder via dat lineaire pad. Ze hebben steeds vaker een organisch karakter, waarin de verandering al werkende weg vorm krijgt en de dialoog erover op verschillende formele en informele wijzen gevoerd wordt. Dat doet de vraag opkomen hoe de medezeggenschap ook in een dergelijke verandercontext zijn rol kan innemen en maximale waarde kan toevoegen.

In dit boek delen Bart Scholten (Pitin) en Annemarie Mars (For a change) hun expertise over veranderen en ondernemingsraden om de medezeggenschap houvast te bieden in organische verandering. Het boek wordt uitgereikt aan deelnemers aan onze Masterclass, training, opleiding, collegereeks en leergang.

Bekijk hier het bijbehorende opleidingsaanbodĀ