Opzet Presentatie
Hoe krijg je ze mee?

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Want een verandering is pas geslaagd als mensen zich eraan verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt. Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand vertonen.

Tijdens deze bijeenkomst reikt Annemarie Mars taak en praktische handvatten aan om verbinding bij medewerkers te stimuleren. Eerst bekijken we welke reacties organisatieverandering bij mensen losmaakt, daarna hoe jullie met je veranderverhaal maximaal op die reacties aan kunnen aansluiten en inspelen.

Opzet

Elke presentatie is interactief. We kiezen werkvormen die passen bij de lengte van de sessie en de omvang van de groep.

En elke presentatie is maatwerk. In de presentatie werken we met de veranderopgave van de deelnemers. Ik verdiep me daar voorafgaande in de presentatie in door het voorgesprek en het bestuderen van stukken. Tijdens de sessie verweef ik die inhoud in de presentatie.

Zo is elke presentatie meer dan een afwisseling tussen theorie en praktijk: theorie en praktijk worden verweven in een zoektocht naar wat wijsheid is in de situatie van de deelnemers.

Programma

De sessieleider opent met de urgentie van het thema voor de deelnemers. We zetten de deelnemers in de rol van veranderaar.

We maken een onderscheid tussen vier reacties op verandering en behandelen de valkuil van weerstand tegen weerstand.

We wisselen uit over de vraag welke reacties de deelnemers herkennen in hun eigen veranderopgaven

We onderkennen twee vernieuwende krachten: urgentie en ambitie. We behandelen de valkuilen van verborgen urgentie en doelmiddelverwarring. We wisselen elkaars antwoord uit op de vraag ‘waarom is deze verandering nodig?’

Titel

Tekst

Titel

Tekst