Programma – De HR adviseur als veranderaar

Zoek de wrijving op die glans geeft, zonder dat je krassen maakt

Als HR adviseur, Adviseur leren en ontwikkelen, Adviseur werk en gezondheid, Casemanager verzuim, of (programma)manager druk je vanuit de afdeling HR een belangrijk stempel op organisatieverandering. Je ondersteunt en adviseert lijnmanagers met je expertise en vaardigheid uit je eigen HR domein. Je erkent dat die samenwerking valt of staat met een lijn en een staf die dezelfde veranderdoelen nastreven.

Dat is geen vanzelfsprekendheid. Soms kost het tijd en moeite om bij elkaar te komen, of om elkaar terug te vinden. Soms is de urgentie om iets al of niet te doen bij de een groter dan bij de ander, soms is een oplossing niet precies wat de lijn wil, soms is er een directiebesluit genomen waar niet iedereen even blij van wordt.

Met elkaar in verbinding komen en blijven vraagt iets van de lijn en het vraagt iets van jou. Het vraagt een wezenlijk gesprek vanuit verbinding, het vraagt wederzijds begrip en respect en het vraagt dat je kunt omgaan met frictie. Want zonder frictie geen verandering.

Frictie kan een positieve kracht zijn die je verder brengt én een destructieve kracht die je tegenover elkaar zet. Het beter begrijpen en goed omgaan met frictie helpt om je positie als HR adviseur te versterken.

De opzet

De functie van frictieVerandering ontstaat in het gesprek dat we erover voeren. In dat gesprek onderkennen we vier gespreksonderwerpen waartussen we voortdurend aan het schakelen zijn: inhoud, zeggenschap, gedrag en de relatie. Daarmee volgen we het boek De functie van frictie. Op elk gespreksonderwerp liggen spanningsvelden op je te wachten waar je je als HR adviseur toe te verhouden hebt.

Module 1: een solide richting

Het gesprek over de inhoud

Op de eerste module ontrafelen we de inhoud in van de veranderopgave waarbij jij als adviseur betrokken bent, en we stellen ons de vraag of die inhoud al voldoende solide is. We bespreken wat jij vanuit jouw rol kunt doen om de inhoud in gesprek met je opdrachtgever scherp te krijgen. We ervaren welke spanning dan optreedt tussen gevoel en verstand, tussen pijn en verlangen en tussen doel en middel.

Module 2: een gedeelde richting

Het gesprek over de zeggenschap

Op de tweede module bespreken we vijf zeggenschapsmodellen en jouw plek daarin als HR professional. Dat werpt een bijzonder licht op relatie tussen lijn en staf. We ervaren welke

spanningsvelden in die rol op je liggen te wachten. We bezinnen ons op de rolverdeling tussen veranderaars die het beste past in jouw veranderopgave.

Module 3: een geleefde richting

Het gesprek over gedrag

Op module 3 bespreken je rol in de implementatie van veranderopgaven. Implementeren is immers het verwezenlijken van een gedragsverandering. En bij gedragsverandering komen reacties los, zoals ontkenning, weerstand en reflectie. We bespreken wat jij vanuit jouw rol kan doen om die reacties te herkennen, te erkennen en door te werken.

Module 4: verbondenheid

Het gesprek over de relatie

In het gesprek over inhoud, zeggenschap en gedrag ontvouwt zich ook de relatie met je gesprekspartner. In deze vierde dag erkennen we wat de motor is van vertrouwen en veiligheid. We ervaren wat er gebeurt als je intervenieert in de relatie zelf, omdat je voelt dat de relatie aan het bekoelen of polariseren is.

Data en tijden

De training vindt plaats op maandag 5 juni, donderdag 15 juni, dinsdag 20 juni en dinsdag 4 juli, telkens van 9.30 tot 15 uur met een korte lunchbreak.

De trainer

Ik ben Annemarie Mars. Als veranderkundig adviseur help ik veranderaars in complexe veranderopgaven met het opzoeken van het wezenlijke gesprek om samen te bewegen. Ik help hen om ruimte, richting en sturing te geven aan veranderingen die echt verschil maken. Ook ben ik de auteur van zeven boeken over verandermanagement, waaronder Hoe krijg je ze mee? en De functie van frictie, ruim 100 blogs en een podcastserie.