Diensten

Resultaatgerichte procesbegeleiding 

Als procesbegeleider, sparringpartner en adviseur help ik bestuurders, directeuren en managers met het inrichten van en leiding geven aan veranderingsprocessen, met als doel om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Mijn begeleiding is er altijd op gericht dat veranderaars binnen de organisatie hun leiderschap on the job ontwikkelen.  Lees meer.

Interactieve lezingen en Marsterclasses

Met interactieve lezingen en Marsterclasses inspireer ik veranderaars over hun leiderschap bij veranderingen. Met als resultaat dat ze zich bewust worden van hun rol en dat ze een gemeenschappelijke taal over verandering spreken. Elke lezing is anders omdat ik naadloos aansluit bij de veranderuitdagingen van de deelnemers. Lees meer.