Samen zoeken

Voor wie?

Samen zoeken is bedoeld voor groepen veranderaars (zoals besturen, directies, management-, transitie- en programmateams) die zoekende zijn in een complexe veranderopgave. Bijvoorbeeld omdat de situatie turbulent is, omdat het veranderproces stagneert, of omdat de opgave op een cruciaal kruispunt is aangeland.

Wat?

De zeven modules uit mijn gedachtegoed over leiderschap aan verandering zijn uitstekend geschikt om een veranderopgave af te pellen en zo progressie (terug) te brengen.

Elke schijnwerper heeft een eigen taal en houvast, zodat we meervoudig naar de opgave kunnen kijken. Bij elke schijnwerper horen veelvoorkomende valkuilen, waardoor we snel kunnen inschatten of deze ook in de eigen situatie open liggen.

Hoe?

In een interactieve sessie van minimaal een dagdeel belichten we jullie situatie met meestal twee schijnwerpers. We zoeken door totdat we op de kern van het vraagstuk zijn aangekomen. Dat kan een valkuil zijn, een belemmerend patroon, een wringende aanname, een onuitgesproken verwachting, een tegengesteld belang of een verborgen emotie. Als we die kern blootleggen maken we de balans op wat jullie te doen staat.

Deze dienst is geen standaard procesbegeleiding. Ik zoek actief mee vanuit mijn veranderkundige expertise. Ik leg de patronen, aannames, belangen en emoties op tafel die ik in het gesprek zie en voel. Ik geef het terug als jullie tijdens het gesprek gedrag laten zien dat ook in het verandervraagstuk een valkuil is.

Een samen zoeken-sessie is alleen geschikt voor groepen veranderaars die bereid zijn te reflecteren op hun leiderschap aan de veranderopgave en de manier waarop ze daar als leidende coalitie samen vorm aan geven.

Tarieven

  • Korte workshop (maximaal drie uur voor of na de lunch): € 3350,-
  • Lange workshop (maximaal vijf uur onderbroken door een uur lunch): € 3850,-

Deze tarieven gelden voor boekingen tot en met 30 juni 2024 en zijn inclusief documentenstudie, voorbereidingsgesprek en A5-handout en exclusief reiskosten (0,50 per kilometer) en 21% btw.

Samen blijven zoeken 

De ervaring leert dat een samen zoeken-sessie als neveneffect heeft dat deelnemers na afloop de behoefte uiten om vaker op deze manier met elkaar in gesprek te zijn; ook rondom andere veranderopgaven. For a change Academy biedt de mogelijkheid om procesbegeleiders uit de eigen organisatie, zoals L&D-experts, HR-business partners en strategisch adviseurs, daarvoor op te leiden. Dat gebeurt in het programma Verandervakmanschap van de Learning & Development-expert, dat ik samen met Inge Stiens organiseer.

Deelnemers aan het L&D programma bereiden zich voor met de Online training Verandermanagement, doorlopen een tweedaags programma en krijgen de beschikking over een complete toolkit met onder andere een werkvormenboek en een Samen zoeken-handreiking. In september start de derde editie.

Interesse?

Wil je samen zoeken? Neem dan contact op met mijn persoonlijk assistente Annemieke Kersting. Zij informeert je graag over de mogelijkheden.

Email: annemieke.kersting@forachange.nl
Telefoon: 06 – 4222 40 33