Samen zoeken

Voor wie?

Jullie zijn een bestuur, directie- of managementteam dat in een turbulente situatie verkeert of worstelt met een complex verandervraagstuk. Het gesprek dat jullie erover voeren brengt meer frustratie dan wijsheid. Met als gevolg dat jullie te weinig progressie maken of tegenover elkaar komen te staan.

Of je zit middenin een veranderproces en voelt de behoefte om als leidende coalitie een pas op de plaats te maken. Zijn jullie op de goede weg en zijn jullie goed op weg? Waar is het nodig op de inhoud, op de rolverdeling of de aanpak zaken bij te sturen of aan te scherpen?

“Het was super! Een hele goede ochtend met de juiste discussie en ook wat (onverwachte) emoties. Duidelijk is dat we wat los hebben gemaakt en knap hoe je alles in goede banen wist te leiden. De reacties die ik vernam waren unaniem lovend!”
Bestuurslid Vereniging Medisch Specialisten, Regionaal Ziekenhuis

Wat?

In een interactieve sessie van minimaal een dagdeel ontrafelen we jullie situatie vanuit verschillende invalshoeken. Bij elke invalshoek blijven we zoeken tot we voelen dat we op een kern van het vraagstuk zijn aangekomen. Bijvoorbeeld een dilemma, een disfunctioneel patroon, onuitgesproken verwachtingen, tegengestelde belangen, onjuiste aannames, verborgen emoties of een belemmerende overtuiging. Zodat duidelijk wordt wat jullie te doen staat om meer progressie te kunnen maken en de relatie te versterken.

Wat was het een fijne, inzicht- en energie-gevende sessie gisteren!
Directeur Jeugdbescherming

Hoe?

Ik lees de stukken die jullie relevant vinden voor het vraagstuk en we houden een intakegesprek waarin jullie me inpraten op de situatie. Aan de hand daarvan stel ik een opzet van de bijeenkomst voor, puttend uit mijn gedachtegoed.

Deze dienst is geen standaard procesbegeleiding. We gaan echt samen zoeken. Ik stel jullie niet alleen maar vragen maar duik ook zelf mee de inhoud in en deel mijn eigen ervaringen in soortgelijke situaties. Ik ben terughoudend met het geven van advies maar het is geen verboden terrein. Ik zal het jullie teruggeven als jullie tijdens het gesprek gedrag laten zien dat ook in je vraagstuk een valkuil is.

“Annemarie Mars combineert een razendsnelle, scherpe analytische geest aan een groot vermogen om hoofd en bijzaken te onderscheiden. Haar combinatie van glashelder conceptueel denken met no-nonsense pragmatisme en eerlijkheid is een verademing. De combinatie van dat alles, in een prettig mens met een groot gevoel voor humor, maakt het een genoegen met haar te sparren”.
Prof. dr. Job Kievit, professor of Quality in Healthcare/Clinical Decision Analysis, LUMC

Aanvullende activiteiten

Soms is het nodig om de sessie vooraf te laten gaan door een diagnosefase waarin ik meerdere (of alle) betrokkenen vooraf spreek om kennis te maken en een beeld te vormen van de situatie.

Indien gewenst kan ik een verslag maken van de bijeenkomst met de inzichten die jullie hebben opgedaan over wat jullie te doen staat.

Een samen-zoekensessie kan tot meerdere vervolgstappen leiden:

  • een vervolgsessie om met nieuwe theorie naar het vraagstuk te kijken.
  • een vervolgsessie om met de al behandelde theorie het vraagstuk verder te bespreken of een nieuw vraagstuk te ontrafelen.
  • een of meer consulten om individueel verder te praten over het eigen leiderschap in het vraagstuk

“In meerdere persoonlijke sessies maakte ik Annemarie deelgenoot van diversie praktijksituaties waar ik in het verandertraject van mijn cluster tegen aan liep. Door het meer bewust inzetten van verschillende strategieën ben ik in staat geweest om weer stappen vooruit te zetten.”
Cecile Salomons, Clustermanager Provincie Limburg

Interesse?

Wil je samen zoeken? Neem dan contact op met mijn persoonlijk assistente Annemieke Kersting. Zij informeert je graag over de mogelijkheden.

Email: annemieke.kersting@forachange.nl
Telefoon: 06 – 4222 40 33