Opleiding

Opleidingen van For a change zijn interactief van begin tot het einde. De inhoud van het gedachtegoed kunnen de deelnemers voorafgaande aan de training via mijn videoreeks al tot zich nemen. Daarmee kunnen we de kostbare trainingstijd maximaal besteden aan reflectie, toepassen op praktijksituaties en leren van elkaar.

Op basis van mijn publicaties zijn talloze onderwerpen in de training te programmeren.

Meerdere varianten zijn mogelijk. Bijvoorbeeld een tweedaagse training, een complete leergang of een reeks van korte themabijeenkomsten. Ook verzorg ik onderdelen verandermanagement van bestaande leergangen en MD-trajecten, uiteraard in nauwe afstemming met het interne of externe opleidingsbureau dat de leergang verzorgt.

In combinatie met mijn boeken, de PODCAST de kunst van het vinden en de mogelijkheid van een Persoonlijk Profiel Analyse (DISC) is in elke opleiding een optimale mix te vinden tussen zelf en samen leren, en tussen online en offline leren.

Klik hier voor een beproefde opzet voor: